Sīki putni, mazi putni…

Aktualitātes 8 Apr , 2021

Sīki putni, mazi putni.

Koku zaros sasēduši.

Čivu, čivu čivināja.

Pavasari gaidīdami.

Vairāku nedēļu garumā grupas “Bitītes” bērni iepazinās  ar dažādiem putniem, to dzīvi. Tēmas ietvaros bērni zīmēja, aplicēja, izšuva putnus, mācījās tos atpazīt un izskaitīt,   rakstīja putnu nosaukumus, iepazinās ar dažādām putnu balsīm, muzicēja putnu orķestrī. Sadarbībā ar vecākiem bērni gatavoja prezentāciju par kādu no putniem un paši to grupiņā  prezentēja citiem.  Lielās tēmas noslēgumā tika sarīkota putnu ballīte.