Uzturēšanās kārtība Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Aktualitātes 31 Aug , 2020

Talsu PII _Sprīdītis_ uzturēšanās kārtība

 

Detalizētāka informācija sadaļā – VECĀKIEM