Talsu PII “Sprīdītis” kolektīvs pilnveido sadarbības prasmes un savstarpējo uzticēšanos

Aktualitātes 15 Jan , 2016

Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pedagogi saviem audzēkņiem sniedz kvalitatīvu izglītību, aktīvi sekojot līdzi mūsu valsts izglītības kvalitātes paaugstināšanas prasībām. Kā viena no iespējām paaugstināt savu izglītības kvalitāti, ir piedalīšanās Eiropas projekta Erasmus+ programmas rīkotajos kursos.
Iestāde Eiropas projektā ir atbalstīta divas reizes. Mēs lepojamies ar to, ka esam vienīgie no pirmsskolas izglītības iestādēm Talsu novadā, kura iesaistījusies Erasmus+ programmas piedāvātajos kursos.
No pagājušā gada 15.novembra līdz 21.novembrim man bija iespēja apmeklēt kursus „Grupu dinamika un sociālās prasmes klasē” Itālijā, Grottaferratā. Kursu pamatā bija praktiska darbošanās grupās, lai apgūtu jaunas metodes veiksmīgas komandas, emocionāli pozitīvas darba vides veidošanai. Kopā ar mani kursos piedalījās Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule un angļu valodas skolotāja Lolita Lipska – Meijere. Visas kopā, itāliskajā vidē mēģinājām ienest nelielu daļiņu latviskuma- iepazīstinājām citus dalībniekus ar savu darbu, savu pilsētu un valsti, kā arī radām iespēju kolēģiem baudīt Latvijā iecienītākos ēdienus. Tā kā kursos piedalījās 13 dalībnieki no Somijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, tad pārrunās, diskusijās bija interesanti uzzināt par izglītības sistēmu šajās valstīs. Septiņu dienu laikā, kopā esot un piedaloties dažādās aktivitātēs un spēles, bija iespēja uzklausīt citu kolēģu pieredzi un dalīties savā darba pieredzē.
Gatavošanās un pati piedalīšanās kursos pilnveidoja manas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, papildināja zināšanas angļu valodā. Kursu laikā apguvu zināšanas un dažādus paņēmienus bērnu motivēšanai rotaļnodarbībām, sadarbības veicināšanai, radošas metodes komandu darba iemaņu attīstīšanai gan bērniem, gan arī pieaugušajiem.
Tā kā iestāde no pagājušā gada marta atrodas jaunā ēkā, sešu grupu vietā šodien darbojas vienpadsmit grupas, iestādes kolektīvs skaita ziņā ir būtiski palielinājies. Katra iestādes darbinieka pienākums ir rūpēties par jauno kolēģu sekmīgu iekļaušanu kolektīvā. Lai stiprinātu un veidotu savstarpēji pozitīvu un koleģiālu attieksmi vienam pret otru, būtiskas ir komandas saliedēšanas spēles, kuras pilnveido sadarbības prasmes un veicina savstarpējo uzticēšanos.
Kad atgriezos no Itālijas, apkopojot iegūtos materiālus,13.janvārī organizēju semināru iestādes kolēģēm, kurā popularizēju kursos gūto pieredzi un zināšanas, kā arī visas kopā izspēlējām dažādas spēles sadarbības prasmju pilnveidošanai. Piedalīšanās aktivitātēs radīja pozitīvu gaisotni, smieklus un labas emocijas.
Apgūstot jaunas darba metodes un paplašinot iestādes darbinieku redzesloku, ieguvēji būs mūsu mazie “Sprīdīši”. Vēlos, lai katrs mūsu iestādes bērns kļūtu par zinošu, atsaucīgu, draudzīgu un izpalīdzīgu sabiedrības daļu.
Viens no projektā sasniedzamajiem rezultātiem ir popularizēt kursos gūtās zināšanas Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada pedagogiem. Priecājos par iespēju ar kursos apgūtajām komandas un grupu saliedēšanas metodēm iepazīstināt kolēģus Laucienes pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” un Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.

Talsu PII „Sprīdītis”
Logopēds Inga Gintere

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA