Pirmsskolas skolotāju un logopēdu kursi “Sprīdītī”

Aktualitātes 14 Oct , 2015

Tālākizglītības kursi pedagogiem

„Skaņu izrunas kultūras attīstīšana un stāstītprasmes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem”  

Talsu PII “Sprīdītis”

 

Lai pilnveidotu pedagogu zināšanas par bērnu valodas un runas attīstīšanu, kā arī akcentētu stāstītprasmes  apguves nozīmi pirmsskolā  Talsu PII „Sprīdītis” 2015. gada 14. oktobrī  pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un logopēdiem organizēja pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas tālākizglītības kursus „Skaņu izrunas kultūras attīstīšana un stāstītprasmes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem”.

          Pieredzē ar kolēģēm dalījās  Talsu PII “Sprīdītis” logopēdi Inga Gintere un  Anita Klauberga, kā arī Valdemārpils PII „Saulstariņš” logopēds  Dace Valberga. Programmas ietvaros interesenti iepazinās ar  dažādām tēmām – sejas bioloģiski aktīvie punkti, sejas masāža, artikulācijas aparāta vingrinājumi, didaktisko spēļu pielietojums skaņu izrunas korekcijā, dialoģiskā  un monoloģiskā runa, stāstījuma veidi, stāstītprasmes veicināšanas paņēmieni, paņēmieni un vingrinājumi  skaņu diferencēšanai. Kursu laikā, līdztekus teorētiskajām nodarbībām, dalībnieki darbojās praktiski nelielās apakšgrupās un individuāli, kā arī tika iepazīstināti ar dažādiem metodiskajiem  materiāliem lasītprasmes veicināšanai pirmsskolas vecuma bērniem.

Izvērtējot kursu programmu dalībnieki raksta: 

  • Kursi bija interesanti, pārdomāti, ideju rosinoši!
  • Paldies Ingai, Dacei un Anitai! Visas lekcijas ļoti patika. Paldies par idejām, dažādām spēlēm. Noteikti izmantošu savā darbā!
  • Interesantas idejas un spēles, ko pielietot integrētajās runas attīstības nodarbībās, kā arī brīvajos brīžos!
  • Pozitīvi vērtēju to, ka kursu norises laikā runāja ne tikai par teoriju, bet lielāka uzmanība tika vērsta uz praktisko darbību.
  • Teorijas un prakses maiņa, vingrināšanās skaņu artikulācijā.
  • Daudz labu ideju, ko izmantot darbā! Tā mēs tikai bagātināmies! Paldies!
  • Ļoti noderīgi kursi, kurā dalāmies savā starpā ar savu pieredzi!
  • Interesantas prezentācijas par skaņu izrunas kultūras attīstīšanu, jauka ekskursija pa pirmsskolas iestādi!

 

Paldies  logopēdiem Ingai, Anitai un Dacei par uzdrīkstēšanos! Veiksmi turpmākajā darbā ar bērniem!

 

 

 Talsu PII “Sprīdītis” vadītāja vietnieks

 izglītības jomā Daiga Jansone