Pirmsskolas skolotāju palīgi tiekas Talsu PII “Sprīdītis”

Aktualitātes 17 Sep , 2015

Talsu PII “Sprīdītis” 2015. gada 17. septembrī pirmo reizi 2015./ 2016. mācību gadā norisinājās Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju palīgu metodiskā apvienība.

Metodiskās apvienības mērķis bija dot iespēju pirmsskolu skolotāju palīgiem, jeb tautas valodā sauktajām – auklītēm iepazīties ar citu kolēģu darbu, darba apstākļiem, pienākumiem un sadarbību ar pirmsskolas skolotājiem, dalīties savstarpējā pieredzē un iegūt jaunas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.

Metodiskās apvienības sākumā pirmsskolas skolotāju palīgus uzrunāja Izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste Dace Ivanova. Pēc tam Talsu PII “Sprīdītis” vadītāja Ilze Solovjova iepazīstināja klātesošos ar pirmsskolas iestādes vēsturi un pašreizējo darbu iestādē.

Metodiskās apvienības dalībniekiem “Zaķēnu” grupas bērni nodziedāja pirmsskolas iestādes himnu “Mājup sauc”,  Talsu PII “Sprīdītis” skolotāju palīgi Agnese Apse un Laura Vadone savas kolēģes sveica ar dziesmu ģitāras pavadījumā, bet skolotājas Marika Gavrona, Laura Krasucka un Marta Millere dziedāja U. Stabulnieka dziesmu “Tik un tā”, radot svētku sajūtas un neļaujot aizmirst, ka visus dalībniekus vieno kopīga iezīme – darbs pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pēc tam iestādes vadītāja iepazīstināja ciemiņus ar pirmsskolas iestādi. Vēlāk pirmsskolas skolotāju palīgi noklausījās Talsu PII “Sprīdītis” medicīnas māsas Jolantas Eihentāles lekciju – prezentāciju “Higiēnas prasības bērnu izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

Metodiskās apvienības noslēgumā pirmsskolas skolotāju palīgs Agnese Apse visus aicināja dejot zumbu…

Jā, pirmsskolas skolotāja palīga darbs ir tik plašs, ka bieži šiem cilvēkiem ir jābūt universāliem – labiem, strādīgiem cilvēkiem, jāmīl bērni, kārtība un tīrība. Jābūt uzmanīgiem, radošiem, pacietīgiem ar pedagoga, sociāla darbinieka, noformētāja un pat aktiera kompetencēm…

Lai visiem veiksmīgs, radošs un darbīgs jaunais mācību gads!

Talsu PII „Sprīdītis” kolektīva vārdā

vadītāja vietnieks izglītības jomā Daiga Jansone

DSC_0892

DSC_0858

DSC_0862

DSC_0888