Pedagogu profesionālās pieredzes forums

Aktualitātes 15 Mar , 2023
Šodien, 15. martā, Kuldīgā uz “Pedagogu profesionālās pieredzes forumu” pulcējās 313 pedagogi no Kuldīgas, Ventspils, Talsu novadiem un Ventspils valstpilsētas, Izglītības pārvalžu un pašvaldības pārstāvji, kā arī Skola2030 vadības komanda un mācību jomu eksperti. Mācībspēki visas dienas garumā dalās pieredzē par caurviju prasmju attīstīšanu mācību procesā.
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis pedagogi Zane Pudure un Gunita Skitaļceva pārstāv Talsu novadu, daloties pieredzē par “Pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstīšana 6 – 7 gadus vecu izglītojamo grupā”.
IMG-20230315-WA0000