Pareizas stājas veidošana rotaļnodarbībās

Aktualitātes 30 Oct , 2019

30. oktobrī pie mums “Sprīdītī”notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  tālakizglītības kursi “Pareizas stājas veidošana rotaļnodarbībās pirmsskolas vecuma bērniem”, kurus vadītāja fizioterapeite Malda Freivalde. Tika apgūtas tēmas par pirmsskolas vecuma bērnu kustību un balsta sistēmu, stājas traucējumu veidiem, bērnu  motorās attīstības likumsakarībām, agrīnās refleksijas ietekmi uz sīkās  motorikas attīstību utt.  Praktiskajā  daļā pedagogi pilnveidoja savas zināšanas par daudzveidīgu koriģējošo  kustību rotaļu, tēlu imitāciju izmantošanu  rotaļnodarbībās, dažādu vingrinājumu izmantošanu smadzeņu abu pusložu aktivizēšanai, sīkās motorikas attīstīšanai utt. 

DSC05538

DSC05542