Par mums

TĪMEKĻVIETNES http://www.piispriditis.lv ATBILSTĪBAS PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒJUMS    

( Dokuments publicēts: 25.01.2021.)

Talsu PII “Sprīdītis”  saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Talsu PII “Sprīdītis” tīmekļvietni https://www.piispriditis.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Talsu PII “Sprīdītis”  tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ:

  • Sadaļā Noderīga informācija nosaukums daļēji atspoguļo saturu.
  • Dažām lapām, kur sānu slejā teik ievietots “Jaunākās galerijas” saite,  attēlam trūkst attēla tekstuālās alternatīvas.
  • Sākumlapā ir nevis viens galvenais virsraksts,   iekodēts kā  <h1>, bet divi – Talsu PII “Sprīdītis” .
  • Aktualitātes, savukārt lapā aktualitātes, tie pat ir vairāki. (skat 2.3. attēlu), taču šeit būtiski atzīmēt, ka pēc VARAM izstrādātajām vadlīnijām iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīga sloga pamatošanailapas sākšana ar <h1> norādīts kā ieteikums nevis obligāta prasība.
  • Lielākajā daļā weblapas kontrasts starp fonu un tekstu atbilst normām, tomēr atsevišķās vietās navigācijas izvēlē, rakstu pievienošanas datumos,  kontrasts nav atbilstošs (2.61:1 līdz 3.36:1).  Norma 4.5:1
  • Nav pieejas navigācijas apakšizvēlēm ar datora klaviatūras palīdzību, nav redzams vizuālais fokuss uz linkiem un navigācijas joslas.

Šī tīmekļvietne pirmo reizi tika izvērtēta  25.01.2021. Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica: Andris Leja, SIA “Mappost” programmētājs.

 Izvērtējuma apliecinošs dokuments:  Tīmekļvietnes piekļūstamības paziņojums

 

Kontaktpersona par piekļūstamības jautājumiem:  Ilze Solovjova, Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” vadītāja. Tālrunis: +371 25611452