Par mums

sprid logo

Man kvēlojošs rīts
Kā oglīte saujā
Kā Sprīdītim.

Man pasaule maza
Kā puteklis pie kājām
Kā Sprīdītim.

Man tēva lāpsta, cepure,
Gredzens un gulbis
Kā Sprīdītim.

Man liela dūša, bet
Mazs es pats,
Tomēr man pieder
Laimīgā zeme tāpat
Kā Sprīdītim.

Autors: PII „Sprīdītis”
bijusī audzēkne I. Indriksone

pii foto

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ir Talsu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Vadītāja: Ilze Solovjova
Iestādes darba laiks: darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00

Kopš 2015. gada 26. marta Talsu PII “Sprīdītis” atrodas Akmeņu ielā 8. Paplašinoties bērnudārzam, paplašinājās arī darbinieku kolektīvs.

Iestādē darbojas 11 grupas bērniem vecumā no 1,5 – 7 gadiem,  no kurām vienā papildus pirmsskolas izglītībai var apgūt kristīgo mācību:

• 2 grupas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem;
• 2 grupas bērniem no 3 līdz 4 gadiem;
• 2 grupas bērniem no 4 līdz 5 gadiem;
• 2 grupas bērniem no 5 līdz 6 gadiem;
• 2 grupas bērniem no 6 līdz 7 gadiem;
• 1 jaukta vecuma grupa, kurā apgūst kristīgo mācību

Pirmsskolas izglītības iestādē ir:

 • Sporta zāle un fizioterapeita kabinets.
 • Plaša zāle svētku svinēšanai, dziedāšanai un dejošanai.
 • Moderni un mūsdienīgi rotaļu laukumi ar nojumēm āra nodarbībām.
 • Mācību procesa dažādošanai ir iegādāta interaktīvā tāfele un  projektori.
 • Ērts un mūsdienīgs logopēda kabinets, kurš aprīkots ar attīstošo mācību līdzekli  – gaismas galdu.
 • Ierīkota “Labo sajūtu telpa” ( atklāta 2016. gada oktobrī )
 • Bērniem piemērotas, plašas grupas telpas un atsevišķa guļamtelpa.
 • Divi sporta skolotāji, fizioterapeits, divas mūzikas skolotājas un divi logopēdi.
 • Pēcpusdienas cēlienā bērniem no 4 gadu vecuma tiek piedāvātas deju nodarbības, darbojas arī bērnu ansamblis (nodarbības ir bezmaksas).
 • Mūsdienīgi aprīkota virtuve.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena – 1. septembrī
 • Eiropas sporta nedēļa
 • Dalība Olimpiskās dienas pasākumos pilsētā
 • Miķeļdienas tirgus
 • Maizītes un putras svētki
 • Karjeras nedēļa
 • Labo darbu nedēļa
 • Mārtiņdiena
 • Bērnu, vecāku un darbinieku dalība 11. novembra – Lāčplēša dienas  Lāpu gājienā Talsos
 • Latvijas dzimšanas dienas pasākums
 • Talsu PII “Sprīdītis” Lielās egles iedegšanas pasākums
 • Adventes laika pasākumi – iestādes logu un telpu dekorēšana, dāvanu un apsveikumu gatavošana, piparkūku cepšana
 • Ziemassvētku pasākumi bērniem un darbiniekiem
 • Ziemas sporta diena bērniem
 • Dzimtās valodas nedēļa
 • Teātra dienas
 • Talsu PII “Sprīdītis” dzimšanas dienas svinības
 • Talsu PII “Sprīdītis” Dziesmu un deju svētki
 • Ģimenes dienas pasākumi
 • Sporta svētki kopā ar vecākiem
 • Bērnu izlaidumi
 • Līgošana
 • Darbinieku dalība Talsu pilsētas svētku bērnu radošajās darbnīcās un svētku gājienā.

Izglītojamo skaits

2018./2019. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 230.

2017./ 2018. māc. g.  izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 231.

2016./ 2017. māc. g.  izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 221.

2015./2016. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 198.

2014./2015. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē bija 168 .

 

 Dalība VISC un ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Izglītības iestāde ir iesaistījusies Valsts izglītības un satura centra  īstenotā ESF aprobācijas projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

 

DSC04954

 

Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus  skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

Fotogrāfijas