Metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”

Aktualitātes 17 Jan , 2020

17. janvārī Talsu PII “Sprīdītis” norisinājās starpnovadu sākumskolas skolotāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku/ metodiķu metodiskā diena. Sadarbības dienas ietvaros pedagogi vēroja organizētās rotaļnodarbības, sniedza atgriezenisko saiti grupu pirmsskolas skolotājām par vēroto, kā arī kopīgi diskutēja par sasniedzamo rezultātu apguvi beidzot pirmsskolu un uzsākot skolas gaitas.

DSC06806

DSC06838

DSC06839

DSC06840

DSC06795

DSC06829

DSC06833

DSC06808

DSC06845

DSC06844

DSC06812

DSC06814

DSC06816

DSC06815

DSC06807

DSC06824

DSC06825

DSC06792

DSC06794

DSC06842

DSC06841

DSC06820

DSC06819

DSC06821