Vecāku maksa par bērna uzturēšanu vasaras mēnešos

 

VECĀKU MAKSA PAR BĒRNA UZTURĒŠANU VASARAS MĒNEŠOS

CCI20160204_00000