Jaunā mācību satura aprobācijas pasākums Talsu PII “Sprīdītis”

Aktualitātes 28 Mar , 2019

Jau otro gadu Talsu PII “Sprīdītis”  ir iesaistījies Valsts izglītības un satura centra  īstenotā ESF aprobācijas projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.  Esam uzsākuši un turpinām uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu pirmsskolas izglītības iestādē.

28. martā pie mums “Sprīdītī” notika jaunā mācību satura aprobācijas seminārs, kuru vadīja Skola2030 eksperte Dace Nordmane. Pedagogi piedalījās pieredzes darbnīcā “Problēmrisināšana un sadarbība matemātikas mācību jomā pirmsskolā”, pēc tam seminārā diskutējām par  kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanu iestādē, skolotāja lomas  maiņu, caurviju prasmju apguvi, atgriezeniskās saites sniegšanu bērnam, uz izaugsmi vērstu vērtēšanu,  jaunajām “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.  Tikšanās laikā tika pārrunāts par  pirmsskolas veiksmēm un izaicinājumiem aprobācijas otrajā gadā, kā arī tālāko attīstību uz kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanā Talsu PII “Sprīdītis”.

DSC02800

DSC02809

DSC02810nn