Likumi, vadlīnijas, normatīvie akti

 Four puppets, holding in hands a puzzle

NOTEIKUMI PAR VALSTS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS VADLĪNIJĀM UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PARAUGIEM

 images

PIRMSSKOLAS MĀCĪBU PROGRAMMA

images

IZGLĪTOJAMO AUDZINĀŠANAS VADLĪNIJAS UN INFORMĀCIJAS, MĀCĪBU LĪDZEKĻU, MATERIĀLU UN MĀCĪBU UN AUDIZNĀŠANAS METOŽU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

 

images

PALĪGS VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM