Labās prakses pieredzes popularizēšana

Aktualitātes 7 Mar , 2019

Talsu PII “Sprīdītis” ir viena no VISC  projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”  aprobācijas iestādēm. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi guvuši pieredzi uz kompetencēm balstīta mācību satura plānošanā, organizēšanā un norisē.

Metodiskās dienas ietvaros “Sprīdīša” pedagogi dalījās savā pieredzē ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem  no Saldus PII “Sienāzītis”, Stendes pamatskolas PII “Saulīte”, Lībagu sākumskolas pirmsskolas, Vandzenes PII “Zīlīte”, Pūņu pamatskolas PII “Kamenīte”, Laucienes PII “Bitīte” un Talsu 2. vidusskolas skolotājām par jauno pieeju rotaļnodarbību organizēšanā dažādās vecuma grupās.

DSC02282

DSC02300

DSC02301

DSC02298

DSC02320

DSC02322

DSC02357

DSC02348

DSC02349

DSC02326

DSC02328

DSC02295

DSC02296

DSC02345

DSC02343

DSC02289

DSC02339

DSC02307

DSC02306

DSC02310

DSC02309

DSC02311

DSC02317

DSC02316

DSC02318

DSC02286

DSC02330

DSC02359

DSC02288