Labās prakses pieredzes popularizēšana

Aktualitātes 7 Mar , 2019

Talsu PII “Sprīdītis” ir viena no VISC  projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”  aprobācijas iestādēm. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi guvuši pieredzi uz kompetencēm balstīta mācību satura plānošanā, organizēšanā un norisē.

Metodiskās dienas ietvaros “Sprīdīša” pedagogi dalījās savā pieredzē ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem  no Saldus PII “Sienāzītis”, Stendes pamatskolas PII “Saulīte”, Lībagu sākumskolas pirmsskolas, Vandzenes PII “Zīlīte”, Pūņu pamatskolas PII “Kamenīte”, Laucienes PII “Bitīte” un Talsu 2. vidusskolas skolotājām par jauno pieeju rotaļnodarbību organizēšanā dažādās vecuma grupās.

DSC02282

DSC02300

DSC02349

DSC02309

DSC02359