Jēzus Kristus piedzimšanas stāsts jaukta vecuma grupā “Ezīši”

Aktualitātes 17 Dec , 2018

Pirms vairāk kā 2000 gadu Dievs piepildīja savu lielāko apsolījumu – sūtīja Savu vienīgo Dēlu pasaulē. Jēzus piedzimšana notika tā….

Spožs eņģelis parādās Marijai

Un priecīgu ziņu nes tai,

Ka Marija māmiņa būs

Un bērniņš par Glābēju kļūs.

DSC01108dd

Iet tālajā ceļā mazs  ēzelītis

Uz Bētlemi Mariju nes,

Ir jādodas Jāzepam, Marijai

Kaut bērniņš drīz pasaulē nāks…

DSC01110jjj

Dus bērniņš mazs silītē

Visjaukākais pasaulē,

Tur māmiņa blakus stāv

Un ieaijā miedziņā.

Dusi, dusi, bērniņ, visjaukākais,

Dusi, dusi, bērniņ, visjaukākais….

DSC01111jjj

Steidz ganiņi raudzīt, kas noticis

Un bērniņu pielūgt un sveikt,

Jo eņģeļu koris tiem vēstīja

“Nu glābējs ir pasaulei dots!”

DSC01113pp

DSC01115ll

Nav viegli lopus nosargāt

Naktī tumsā, aukstā -

Visapkārt zvēri plēsīgi

No krūmiem uzglūn baigi.

DSC01118kkk

Te pēkšņi tumšajās debesīs atspīdēja spoža gaisma un ganiem parādījās eņģeļi…

“Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!”

DSC01119kkk

Reiz austrumos trīs gudrie

Zvaigzni atklāja,

Tie ticēja, ka dzimis Ķēniņš.

Un zvaigznei sekoja.

DSC01124hh

Tie Jēzus bērnu atrada

Un viņu pielūdza,

Tam dārgas balvas atnesa

Un Dievu slavēja.

DSC01126nn

Tāpēc mana lūgšana

Ziemassvētku vakarā,

Lai viņš katrā sirdī nāk,

Ļaudis viņu godāt sāk!

DSC01127nn

DSC01128nn

Ak, pielūgsim nu arī mēs

Dieva Dēlu svētāko,

Dievam godu dziedāsim,

Ziemassvētkus svinēsim!

DSC01130mm

Šodien man ir liels, liels prieks,

Esmu svētku dalībnieks,

Jo dzimis mums ir Pestītājs,

Bērnu Draugs vislabākais!

DSC01133mm

mm

DSC01140x