Izglītības programma

12521191

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111; licence Nr. V – 6813, izdota ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 875 –v).

 

Integrēto mācību priekšmetu saturs:

Latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);

Dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensorā attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);

Matemātika (sensorā attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);

Sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);

Mūzika;

Fiziskā izglītība (kustību attīstība) un veselība;

Vizuālā māksla (sensorā attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);

Mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana)