Izglītība

spriditis LOGO SCAN - kopija

MISIJA 

Mūsdienīga, dinamiska pirmsskolas izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra bērna izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli.

 

VĪZIJA

Inovatīva  un reģionāli nozīmīga pirmsskolas izglītības iestāde ar daudzfunkcionālu vidi, profesionālu komandu, vieta, kurā aug atbildīgs sabiedrības dalībnieks, radošs darītājs, lietpratējs un personība ar pašapziņu, Latvijas patriots.

 

MĒRĶIS

Īstenot jēgpilnu pirmsskolas izglītības procesu, veicinot katrā izglītojamā pārliecību par sevi kā patstāvīgu, atbildīgu, radošu, pašapzinīgu un lietpratīgu sabiedrības daļu.