Iestādes vēsture

1946.gadā Talsos, J.Grota ielā Nr.1 tiek atvēts Talsu 1.bērnudārzs, kur darbojas viena grupiņa ar 25 bērniem un 4 darbiniekiem-vadītāju, audzinātāju, apkopēju un pavāri. img1
Tā kā telpas nav piemērotas bērnu vajadzībām, iestādi pārceļ uz Padomju ielu 22.1954. gadā atver otru grupu. Pakāpeniski, līdz 1962.gadam, iestādē tiek atvērtas grupas, kas ļauj uzņemt pat 145 bērnus. img2

Iestādes vadītājas:

1946.-1954. Tūrmane

1954.-1959. Anna Meijere

1959.-1973. Irēna Nolendorfa

1973.-1980. Lilija Veipāne

1980.-2012. Mārīte Štrobindere

No 2012. Ilze Solovjova

1995. gadā tiek noslēgts nomas līgums ar daktera Ruģēna meitu Ilzi Grabovsu, kura ēku mantojusi no tēva daktera Ruģēna. Vācijā dzīvojošā daktera Sadikova tuvinieki otru bērnudārza ēku K. Mīlenbaha ielā Nr. 20 dāvina Talsu pilsētas domei ar norādi, šo ēku vienmēr atstāt bērnu vajadzībām. img3
2000.gadā 1. bērnudārzs tiek pārdēvēts par Talsu pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdīti”. Iestādē darbojās 6 grupas.2014./2015. mācību gads PII „Sprīdītis” ir īpaši nozīmīgs, jo iestāde svin 65. gadu jubileju, kura K.Mīlenbaha ielā 20/22 būs pēdējā. img4

Iestāde 2015. gada martā tiek pārcelta uz renovēto bijušās sākumskolas ēku Akmeņu ielā Nr.8.

Kopš 2015. gada 26. marta Talsu PII “Sprīdītis” atrodas Akmeņu ielā 8. Paplašinoties bērnudārzam, paplašinājās arī darbinieku kolektīvs.

Iestādē darbojas 11 grupas bērniem vecumā no 1,5 – 7 gadiem,  no kurām vienā papildus pirmsskolas izglītībai var apgūt kristīgo mācību.

2016./ 2017. māc. gadā iestādē ir:

• 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem;
• 2 grupas bērniem no 3 līdz 4 gadiem;
• 2 grupas bērniem no 4 līdz 5 gadiem;
• 1 grupa bērniem no 5 līdz 6 gadiem;
• 2 grupas bērniem no 6 līdz 7 gadiem;
• 1 jaukta vecuma grupa.