Par iestādi

sprid logo

Man kvēlojošs rīts
Kā oglīte saujā
Kā Sprīdītim.

Man pasaule maza
Kā puteklis pie kājām
Kā Sprīdītim.

Man tēva lāpsta, cepure,
Gredzens un gulbis
Kā Sprīdītim.

Man liela dūša, bet
Mazs es pats,
Tomēr man pieder
Laimīgā zeme tāpat
Kā Sprīdītim.

Autors: PII „Sprīdītis”
bijusī audzēkne I. Indriksone

IMG-20191201-WA0001

 

ZIŅAS PAR IESTĀDI 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ir Talsu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Vadītāja: Ilze Solovjova
Iestādes darba laiks: darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00

Kopš 2015. gada 26. marta Talsu PII “Sprīdītis” atrodas Akmeņu ielā 8. Paplašinoties bērnudārzam, paplašinājās arī darbinieku kolektīvs.

Iestādē darbojas 11 grupas bērniem vecumā no 1,5 – 7 gadiem,  no kurām vienā papildus pirmsskolas izglītībai var apgūt kristīgo mācību.

2023./2024. māc. g. iestādē ir:

• 1 grupa bērniem no 1,5 līdz 2 gadiem;

• 1 grupa bērniem no 2 līdz 3 gadiem;

• 1 jaukta vecuma grupa  bērniem no 2 –  4 gadiem;

• 1 grupa bērniem no 3 līdz 4 gadiem;

• 2 grupas bērniem no 4 līdz 5 gadiem;

• 2 grupas bērniem no 5 līdz 6 gadiem;

• 2 grupas bērniem no 6 līdz 7 gadiem;

• 1 jaukta vecuma grupa bērniem no 3 – 7 g.v., kurā apgūst kristīgo mācību

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir:

 • Sporta zāle un fizioterapeita kabinets.
 • Plaša zāle svētku svinēšanai, dziedāšanai un dejošanai.
 • Moderni un mūsdienīgi rotaļu laukumi ar nojumēm āra nodarbībām.
 • Mācību procesa dažādošanai ir iegādāta interaktīvā tāfele un  projektori.
 • Ērts un mūsdienīgs logopēda kabinets, kurš aprīkots ar attīstošo mācību līdzekli  – gaismas galdu.
 • Ierīkota “Labo sajūtu telpa” ( atklāta 2016. gada oktobrī )
 • Bērniem piemērotas, plašas grupas telpas un atsevišķa guļamtelpa.
 • Divi sporta skolotāji, fizioterapeits, divas mūzikas skolotājas un divi logopēdi.
 • Pēcpusdienas cēlienā bērniem no 4 gadu vecuma tiek piedāvātas deju nodarbības, darbojas arī bērnu ansamblis (nodarbības ir bezmaksas).
 • Mūsdienīgi aprīkota virtuve.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena – 1. septembrī
 • Eiropas sporta nedēļa
 • Miķeļdienas tirgus
 • Maizītes un putras svētki
 • Labo darbu nedēļa
 • Mārtiņdiena
 • Bērnu, vecāku un darbinieku dalība 11. novembra – Lāčplēša dienas  Lāpu gājienā Talsos
 • Latvijas dzimšanas dienas pasākums
 • Talsu PII “Sprīdītis” Lielās egles iedegšanas pasākums
 • Adventes laika pasākumi – iestādes logu un telpu dekorēšana, dāvanu un apsveikumu gatavošana, piparkūku cepšana
 • Ziemassvētku pasākumi bērniem un darbiniekiem
 • Ziemas sporta diena bērniem
 • Dzimtās valodas nedēļa – “Sprīdīša” skatuves runas konkurss
  4 vēji”
 • Dambretes turnīri
 • Talsu PII “Sprīdītis” dzimšanas dienas svinības
 • Talsu PII “Sprīdītis” Dziesmu un deju svētki
 • Ģimenes dienas pasākumi
 • Sporta svētki kopā ar vecākiem
 • Bērnu izlaidumi
 • Līgošana

Izglītojamo skaits:

2023./2024. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 232.

2022./2023. māc. g.  izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 229.

2021./2022. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 220.

2020./2021. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 232.

2019./2020. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 230.

2018./2019. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 232.

2017./ 2018. māc. g.  izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 231.

2016./ 2017. māc. g.  izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 221.

2015./2016. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē ir 198.

2014./2015. māc. g. izglītojamo skaits izglītības iestādē bija 168 .

 

 Dalība VISC un ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Izglītības iestāde ir iesaistījusies Valsts izglītības un satura centra  īstenotā ESF aprobācijas projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

DSC04954

Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

 

IESTĀDES VĒSTURE 

1946.gadā Talsos, J.Grota ielā Nr.1 tiek atvēts Talsu 1.bērnudārzs, kur darbojas viena grupiņa ar 25 bērniem un 4 darbiniekiem-vadītāju, audzinātāju, apkopēju un pavāri. img1
Tā kā telpas nav piemērotas bērnu vajadzībām, iestādi pārceļ uz Padomju ielu 22.1954. gadā atver otru grupu. Pakāpeniski, līdz 1962.gadam, iestādē tiek atvērtas grupas, kas ļauj uzņemt pat 145 bērnus. img2
Iestādes vadītājas:

1946.-1954. Tūrmane

1954.-1959. Anna Meijere

1959.-1973. Irēna Nolendorfa

1973.-1980. Lilija Veipāne

1980.-2012. Mārīte Štrobindere

No 2012. Ilze Solovjova

1995. gadā tiek noslēgts nomas līgums ar daktera Ruģēna meitu Ilzi Grabovsu, kura ēku mantojusi no tēva daktera Ruģēna. Vācijā dzīvojošā daktera Sadikova tuvinieki otru bērnudārza ēku K. Mīlenbaha ielā Nr. 20 dāvina Talsu pilsētas domei ar norādi, šo ēku vienmēr atstāt bērnu vajadzībām. img3
2000.gadā 1. bērnudārzs tiek pārdēvēts par Talsu pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdīti”. Iestādē darbojās 6 grupas.2014./2015. mācību gads PII „Sprīdītis” ir īpaši nozīmīgs, jo iestāde svin 65. gadu jubileju, kura K.Mīlenbaha ielā 20/22 būs pēdējā. img4

Iestāde 2015. gada martā tiek pārcelta uz renovēto bijušās sākumskolas ēku Akmeņu ielā Nr.8.

Kopš 2015. gada 26. marta Talsu PII “Sprīdītis” atrodas Akmeņu ielā 8. Paplašinoties bērnudārzam, paplašinājās arī darbinieku kolektīvs.