6 – 7 g. v. izglītojamo grupa “Magonītes”

Noformējums bez nosaukuma (20)

  “Bērna dvēsele ir līdzīga skaistam ziedam, kurš var ziedēt visspilgtākajās krāsās –
ziedam , kas prasa rūpīgu un ilgu kopšanu…”

 

PERSONĀLS:

  • Pirmsskolas skolotājas  – Inese Ķezbere un Laila Velika

  • Pirmsskolas skolotāju palīgs - Vineta Gauja

  • Mūzikas skolotāja - Elizabete Vizuma

  • Sporta skolotājs -  Sandris Lagzdiņš 

  • Logopēds –  Inga Gintere