Darbinieki iegūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Aktualitātes 5 Nov , 2019

Šodien, 5. novembrī Talsu PII “Sprīdītis” tika īstenota profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”. Tālākizglītības kursus vadīja Talsu novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos Daiga Feldmane, Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Jolanta Feldmane un Valsts policijas KRB Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (nepilngadīgo jomā) Evita Alksnīte. Programmas apguves laikā  pedagogi un darbinieki papildināja zināšanas par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, normatīvajiem  aktiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, vecāku un bērnu tiesībām  un pienākumiem, vardarbību, tās veidiem un pazīmēm, vecāku un pedagogu atbildību utt,  kā arī pilnveidoja prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību ikdienas darbā.

DSC05612

DSC05613

DSC05617