Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība izglītības iestādēs

2022. gada 24. februāra Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.5, 12.punkts, lēmums Nr.66)

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

24.02.2022.-lemums-Nr.66