Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē

Talsu novada domes 28.07.2016. saistošie noteikumi Nr. 15

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Noteikumi nr_15 par pirmsskolas vecuma bērnu registrācijas kārtibu Talsu novadā

 

Darba laiks bērnu reģistrēšanai uz Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm

Darba laiks