Draudzības dienas ballīte “Sprīdītī”

Draudzības dienas ballīte  “Sprīdītī”
Aktualitātes on 14 Feb , 2020
Šodien "Sprīdītī" tika atzīmēta DRAUDZĪBAS DIENA. Par to bija parūpējusies lielā peļu ģimene, kura visu grupu bērnus aicināja uz "Draudzības dienas"  ballīti... Ballīte var sākties.... Visi varēja nofotografēties peļu ģimenes "Draudzības dienas" fotosalonā...
More

112 diena “Sprīdītī”

112 diena  “Sprīdītī”
Aktualitātes on 13 Feb , 2020
11. februārī visā Eiropas Savienībā tika atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 diena! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā Latvijā rīkoja vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru. Šodien, 13. februārī , "Sprīdītī" viesojās un ar grupas "Zaķēni" un "Lācēni" bērniem tikās talismans - ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš, VUGD KRB Talsu da...
More

Metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”

Metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”
Aktualitātes on 11 Feb , 2020
Šodien, 11. februārī, pie mums "Sprīdītī" viesojās kolēģi no Liepājas PII "Liepiņa", Dundagas PII "Kurzemīte" un Laidzes PII "Papardīte". Talsu PII "Sprīdītis" pedagogi dalījās savā pieredzē par mācību procesa organizēšanu pirmsskolā. Kolēģi varēja vērot pedagogu organizētās  rotaļnodarbības, bet pēc tam iepazinās ar mācību iestādes vidi. ...
More

Paslavē. Pajautā. Piedāvā…

Paslavē. Pajautā. Piedāvā…
Aktualitātes on 28 Jan , 2020
Šodien, 28. janvārī pie mums Talsu PII "Sprīdītis" ciemojās kolēģi no Ventspils PII "Varavīksne" un Valdemārpils PII "Saulstariņš". Ventspils PII "Varavīksne" tāpat kā Talsu PII "Sprīdītis" bija viena no  VISC projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" pilotiestādēm. Metodiskās dienas ietvaros pedagogi varēja iepazīties ar mācību procesa organizēšanu visās vecuma grupās, iegūt jaunu pieredzi un id...
More

Metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”

Metodiskā diena  Talsu PII “Sprīdītis”
Aktualitātes on 17 Jan , 2020
17. janvārī Talsu PII "Sprīdītis" norisinājās starpnovadu sākumskolas skolotāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku/ metodiķu metodiskā diena. Sadarbības dienas ietvaros pedagogi vēroja organizētās rotaļnodarbības, sniedza atgriezenisko saiti grupu pirmsskolas skolotājām par vēroto, kā arī kopīgi diskutēja par sasniedzamo rezultātu apguvi beidzot pirmsskolu un uzsākot skolas gaita...
More

Ziemassvētku labdarības akcija Talsu PII “Sprīdītis”

Ziemassvētku labdarības akcija Talsu PII “Sprīdītis”
Aktualitātes on 23 Dec , 2019
"Tikai priecīga sirds  rod baudu darot labus darbus"                                                                                                         ( Kants)   Ziemassvētku gaidīšanas laikā pie mums "Sprīdītī" norisinājās labdarības akcija, kuras laikā bērni gatavoja kartiņas,  bet vecāki un darbinieki sarūpēja dažādas lietas un kārumiņus sociālā aprūpes  centra "Stūrīši" iemītni...
More

“Zaķēnu” Ziemassvētki

“Zaķēnu” Ziemassvētki
Aktualitātes on 19 Dec , 2019
Grupas "Zaķēni" bērni kopā ar vecākiem Ziemassvētkus ieskandināja  Pastariņa muzejā, Tukuma novada Zentenes pagasta Dzirciemā. Daži "Zaķēni" sagaidīja rūķus  un dāvanas "Sprīdītī"...
More