Starpnovadu dambretes turnīrs “Prāto gudri!” 2020

Starpnovadu dambretes turnīrs “Prāto gudri!” 2020
Aktualitātes on 11 Mar , 2020
12. martā Talsu PII "Sprīdītis" norisinājās starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu dambretes turnīra "Prāto gudri!" 1. kārta. Uz turnīru bija ieradušies paši labākie prātotāji un dambretes spēlētāji kopā ar savām skolotājām no Talsu PII "Saulīte", "Pīlādzītis", "Zvaniņš", "Sprīdītis", Laucienes PII "Bitīte", Laidzes PII "Papardīte", Sabiles PII "Vīnodziņa", Stendes pamatskolas PII, Pū...
More

Labās prakses pieredzes popularizēšana

Labās prakses pieredzes popularizēšana
Aktualitātes on 10 Mar , 2020
Šodien, 10. martā Talsu PII "Sprīdītis" pedagogi dalījās savā pieredzē par kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanu kolēģēm no Jelgavas PPII "Pūčuks" un Pastendes PII "Ķipars".  
More

Dambreti spēlēt patīk mums…

Dambreti spēlēt patīk  mums…
Aktualitātes on 6 Mar , 2020
Šodien paši labākie dambretes spēlētāji no  grupām "Lācēni", "Zaķēni", "Ezīši" un "Magonītes" satikās, lai uzspēlētu dambreti! Paldies, jūs visi esat paši gudrākie dambretes spēlētāji "Sprīdītī"!  Renārs , grupa "Ezīši" Mendija, grupa "Lācēni" Stella, grupa "Lācēni" Valters, grupa "Magonītes" Artūrs, grupa "Magonītes" Elza, grupa "Magonītes" Valters, grupa "Zaķēni" Hug...
More

Grupas “Lācēni” mācību ekskursija

Grupas “Lācēni” mācību ekskursija
Aktualitātes on 5 Mar , 2020
Grupas "Lācēni" bērni jau vairākas nedēļas iepazīstas ar dažādām profesijām. Šodien, 5. martā bērni kopā ar skolotāju Ligitu devās mācību ekskursijā uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, lai iepazītos ar tehnikumu un uzzinātu par dažādām profesijām, kuras tur var apgūt.  
More

“Orķestru parāde”

“Orķestru parāde”
Aktualitātes on 4 Mar , 2020
Šodien, 4. martā Talsu tautas namā notika pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu "Orķestru parāde". "Orķestru parādē" piedalījās bērni no Talsu, Rojas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestādēm. Talsu PII "Sprīdīti" pasākumā pārstāvēja grupas   "Zaķēni" un "Lācēni" bērnu apvienotais "Dzeņu orķestris" kopā ar mūzikas skolotājām Aigu un Tiju. https://www.facebook.com/piispriditis/videos/187...
More

Pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa Talsu PII “Sprīdītis”

Pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa Talsu PII “Sprīdītis”
Aktualitātes on 26 Feb , 2020
26. februārī pie  mums "Sprīdītī" pieredzes apmaiņā par kompetenču pieejas īstenošanu pirmsskolā bija ieradušās kolēģes no Aizputes PII "Pasaciņa", Aizputes pagasta pamatskolas, Cīravas PII "Pīlādzītis", Kazdangas PII "Ezītis", Kalvenes pagasta pamatskolas un Slampes PII "Pienenīte".   Ieskats pedagogu mērķtiecīgi  organizētās un netieši vadītās                   rotaļnodarbības grupās... ...
More

Atvērto durvju dienas grupā “Bitītes”

Atvērto durvju dienas grupā “Bitītes”
Aktualitātes on 21 Feb , 2020
Šonedēļ, 20. un 21. februārī vecāki varēja vērot mācību procesu 4 - 5 g.v. izgl. grupā "Bitītes" un kopā ar bērniem piedalīties dažādās aktivitātēs.  
More

Lasīšanas programma “Grāmatu starts”

Lasīšanas programma “Grāmatu starts”
Aktualitātes on 18 Feb , 2020
Šodien Talsu PII "Sprīdītis" 5 - 6 g.v. izgl. grupas "Magonītes" bērni piedalījās lasīšanas programmas “Grāmatu starts” radošajās un attīstošajās  nodarbībās Talsu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļā.   „Grāmatu starts“ ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku, lasītprasmi, izglītību u...
More

Atvērto durvju dienas grupās “Zaķēni” un “Pelītes”

Atvērto durvju dienas grupās “Zaķēni” un “Pelītes”
Aktualitātes on 18 Feb , 2020
17. un 18. februārī 6 - 7 g.v. izgl.  grupā "Zaķēni" un 5 - 6 g.v. izgl. grupā "Pelītes" bija atvērto durvju dienas vecākiem.   Mācību process grupā "Zaķēni" Tēma: "Gadalaiki" Mācību process grupā "Pelītes" Tēma: "Mežs, koki" Baudām priežu čiekuru tēju....  
More

Draudzības dienas ballīte “Sprīdītī”

Draudzības dienas ballīte  “Sprīdītī”
Aktualitātes on 14 Feb , 2020
Šodien "Sprīdītī" tika atzīmēta DRAUDZĪBAS DIENA. Par to bija parūpējusies lielā peļu ģimene, kura visu grupu bērnus aicināja uz "Draudzības dienas"  ballīti... Ballīte var sākties.... Visi varēja nofotografēties peļu ģimenes "Draudzības dienas" fotosalonā...
More