Starpnovadu dambretes turnīrs pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

Starpnovadu dambretes turnīrs pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
Aktualitātes on 13 Mar , 2019
13. martā notika pirmā Talsu PII "Sprīdītis" starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 7 g.v. izglītojamo dambretes turnīra "Prāto gudri!" 1. kārta. Turnīrā piedalījās 22 pirmsskolas vecuma bērni  no Talsu, Rojas un Dundagas novadiem - Talsu PII "Pīlādzītis", "Saulīte", "Zvaniņš", "Kastanītis", "Sprīdītis",  Sabiles PII "Vīnodziņa", Stendes pamatskolas PII, Pūņu pamatskolas PII,  Vandzenes PI...
More

Talsu PII “Sprīdītis” Ideju darbnīca

Talsu PII “Sprīdītis” Ideju darbnīca
Aktualitātes on 12 Mar , 2019
  Tā nemaz pasaulē neiet, kā domā. Pavisam citādi. No tālienes viss izskatās diez kā, un, kad pieiet klāt, – pavisam citādi.         (A. Brigadere "Sprīdītis")   Talsu PII "Sprīdītis" aicina vecākus, sadarbības partnerus un Talsu iedzīvotājus uz Ideju darbnīcu ! Domājot labo, darot labo, radīsim labāko!
More

Labās prakses pieredzes popularizēšana

Labās prakses pieredzes popularizēšana
Aktualitātes on 7 Mar , 2019
Talsu PII "Sprīdītis" ir viena no VISC  projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"  aprobācijas iestādēm. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi guvuši pieredzi uz kompetencēm balstīta mācību satura plānošanā, organizēšanā un norisē. Metodiskās dienas ietvaros "Sprīdīša" pedagogi dalījās savā pieredzē ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem  no Saldus PII "Sienāzītis", Ste...
More

Dambretes turnīrs

Dambretes  turnīrs
Aktualitātes on 27 Feb , 2019
Šodien, 27. februārī pie mums Talsu PII "Sprīdītis" notika 5 - 7 g. v. izglītojamo dambretes turnīrs "Prāto gudri"! No Dambretes zemes ciemos bija ieradušies  Baltais un Melnais kauliņš, kuri gādāja, lai viss notiktu godīgi, gudri un laikā.... Visam līdzi sekoja galvenais tiesnesis, dambretes skolotājs Pēteris un "Sprīdīša" novērotāju - tiesnešu komanda.... Turnīrs var sākties.... ...
More

Dzimtās valodas dienas pasākums “Sēž uz sliekšņa pasaciņa”

Dzimtās valodas dienas pasākums “Sēž uz sliekšņa pasaciņa”
Aktualitātes on 22 Feb , 2019
"Sprīdītī" dzimtās valodas diena tika  atzīmēta ar pasākumu bērniem  "Sēž uz sliekšņa pasaciņa". Pie bērniem grupās ciemojās, rotaļnodarbībās iepazītie, pasaku varoņi...   Pasaku varoņu un bērnu tikšanās zālē un kopīga ballīte...  
More

Pieredzes apmaiņa pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Talsu PII “Sprīdītis”

Pieredzes apmaiņa pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Talsu PII “Sprīdītis”
Aktualitātes on 20 Feb , 2019
Šodien, 20. februārī Talsu PII  “Sprīdītis” notika metodiskā diena Talsu PII “Zvaniņš”, Laucienes PII "Bitītes", Rojas PII "Zelta zivtiņa" un Lībagu sākumskolas pirmsskolas pedagogiem. Mūsu iestādes pedagogi dalījās savā pieredzē par kompetencēs balstīta mācību satura plānošanu un organizēšanu  pirmsskolā.  Kolēģi vēroja rotaļnodarbības visās vecuma grupās... ...
More

Atvērto durvju dienas vecākiem Talsu PII “Sprīdītis”

Atvērto durvju dienas vecākiem Talsu PII “Sprīdītis”
Aktualitātes on 15 Feb , 2019
Katru mācību gadu februāra mēnesī pie mums "Sprīdītī" 5 - 7 g.v. izglītojamo grupās tiek rīkotas atvērto durvju dienas vecākiem.  Arī šogad vecāki varēja vērot uz kompetencēm balstīta mācību procesa organizēšanu grupās, kopā ar bērniem darboties "centriņos"... Grupā "Lācēni"   Grupā "Mārītes" Grupā "Zaķēni"   ...
More

Ziemas sporta diena “Sniega karalienes sniedziņa svētki”

Ziemas sporta diena “Sniega karalienes sniedziņa svētki”
Aktualitātes on 24 Jan , 2019
24. janvārī pie mums "Sprīdītī" norisinājās tradicionālā ziemas sporta diena. Šoreiz ciemos bija atbraukusi pati Sniega karaliene, kura kopā ar saviem palīgiem parūpējās, lai bērni jautri, sportiski un veselīgi izbaudītu ziemas priekus un nosvinētu svētkus sniedziņam! SNIEGA KARALIENES MUZIKĀLĀ SLIDOTAVA SNIEGA KARALIENES KAMANĀS ...
More

Bez piecām minūtēm pirmklasnieks

Bez piecām minūtēm pirmklasnieks
Aktualitātes on 16 Jan , 2019
Talsu PII "Sprīdītis" 15. janvārī ar 6 - 7 g. v. izglītojamo grupu vecākiem un pedagogiem tikās Talsu 2. vidusskolas sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja, skolotāja Sanita Zvejniece, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par bērnu gatavību skolai,  kādas sociālās, saskarsmes, pašapkalpošanās prasmes un zināšanas noderēs uzsākot skolas gaitas.
More