Pedagogu profesionālās pieredzes forums

Pedagogu profesionālās pieredzes forums
Aktualitātes on 15 Mar , 2023
Šodien, 15. martā, Kuldīgā uz “Pedagogu profesionālās pieredzes forumu” pulcējās 313 pedagogi no Kuldīgas, Ventspils, Talsu novadiem un Ventspils valstpilsētas, Izglītības pārvalžu un pašvaldības pārstāvji, kā arī Skola2030 vadības komanda un mācību jomu eksperti. Mācībspēki visas dienas garumā dalās pieredzē par caurviju prasmju attīstīšanu mācību procesā. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde Sp...
More

Ideju darbnīca “Sprīdītī”

Ideju darbnīca “Sprīdītī”
Aktualitātes on 15 Mar , 2023
9.martā "Sprīdītī" notika 4.ideju darbnīca, kurā piedalījās iestādes darbinieki, vecāki un sadarbības partneri. Diskutējām par to kā veicies un kādi attīstības virzieni aktuāli nākamajam plānošanas periodam mūsdienīgai iestādes attīstībai. Paldies ikvienam kurš piedalījās!      
More

Pieredzes apmaiņas pasākums “Sprīdītī”

Pieredzes apmaiņas pasākums “Sprīdītī”
Aktualitātes on 14 Mar , 2023
Šodien. 14. martā ”Sprīdītim” bija tas prieks uzņemt mūsu draugus un projekta partnerus no Stendes pamatskolas pirmsskolas! Dalījāmies savā pieredzē un uzklausījām iedvesmojošus vārdus turpmākajam darbam!  
More

Ideju lāde

Ideju lāde
Aktualitātes on 1 Mar , 2023
"Sprīdīša" Ideju lāde piepildās ar jaunām, interesantām un radošām  idejām.  Šoreiz savas labās domas Ideju lādē ielika 5 - 6  g.v. izglītojamo grupas  "Pūcītes" pirmsskolas skolotājas Ligita Blumbaha un Jana Pavloviča, kā arī  grupas "Zaķēni" pirmsskolas skolotājas Ieva Šabanova un Baiba Klauberga.  Kolēģes pastāstīja par pašvadītas mācīšanās un sadarbības caurviju prasmju attīstīšanu mācību proc...
More

Atvērto durvju dienas vecākiem

Atvērto durvju dienas vecākiem
Aktualitātes on 28 Feb , 2023
Februāra mēnesī  Talsu PII "Sprīdītis" tika organizētas atvērto durvju dienas vecākiem 5 - 7 g.v. izglītojamo grupās "Mārītes", "Zaķēni", "Pūcītes" un "Ezīši". Vecāki iepazinās ar  kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanu iestādē, piedalījās dažādās rotaļnodarbībās un  darbojās kopā ar bērniem. Grupā "Pūcītes" Grupā "Zaķēni" Grupā "Mārītes" ...
More

Ciemos pie kolēģiem Stendes pamatskolas pirmsskolā

Ciemos pie kolēģiem Stendes pamatskolas pirmsskolā
Aktualitātes on 15 Feb , 2023
Šodien, 15. februārī  daļa no pedagogiem devās apciemot Stendes pamatskolas pirmsskolu un satikt “Sprīdīša” bijušos kolēģus! Skolotāji un bērni bija sarūpējuši bezgala sirsnīgu ciemošanās laiku! Paldies par jaukajiem mirkļiem, interesantām un praksē pielietojamām zināšanām!
More

Draugu diena “Sprīdītī”

Draugu diena “Sprīdītī”
Aktualitātes on 14 Feb , 2023
Labi draugi esam mēs,                                                                 Draudzība mūs vieno...  
More

Ciemiņi no Liepājas PII “Rūķītis”

Ciemiņi no Liepājas PII “Rūķītis”
Aktualitātes on 25 Jan , 2023
Šodien, 25. janvārī pie mums "Sprīdītī" ciemojās kolēģi no Liepājas PII "Rūķītis". Ciemiņi vēroja rotaļnodarbības un iepazinās ar pirmsskolas izglītības iestādes vidi.
More

“Mārītes” mācās spēlēt futbolu!

“Mārītes” mācās spēlēt futbolu!
Aktualitātes on 23 Jan , 2023
Futbols ir viens no populārākajiem sporta veidiem pasaulē! Sporta skolotāja Kristīne sadarbībā ar Talsu novada sporta skolas futbola treneri Mārci ar aizraujošo sporta spēli iepazīstināja “Mārīšu” grupas audzēkņus!
More