Eiropas sporta nedēļa “Sprīdītī”

Eiropas sporta nedēļa “Sprīdītī”
Aktualitātes on 28 Sep , 2021
Jau vairākus gadus Talsu PII "Sprīdītis" bērni piedalās Eiropas Sporta nedēļas aktivitātēs. Arī šogad mazie un lielie "Sprīdīši" vingroja un dziedāja, sacentās virves vilkšanā, lēkāja un  pārvarēja dažādus škēršļus, ripināja bumbas,  kā arī piedalījās Eiropas sporta nedēļas skrējienā apkārt  bērnudārzam! Rīta vingrošana Eiropas sporta diena ...
More

Dzejas dienas “Sprīdītī”

Dzejas dienas “Sprīdītī”
Aktualitātes on 24 Sep , 2021
Septembra mēnesī Talsu PII "Sprīdītis" norisinājās dzejas dienu pasākumi "Lai skan dzeja". Dzejas dienu idejas autore bija logopēds Antra Puriņa, kura sadarbībā ar Ingu Ginteri īstenoja dzejas dienu pasākumus iestādē. Vecāko grupu bērni no grupām "Mārītes", "Vāverēni" un "Bitītes" sacerēja dzejoļus un zīmēja ilustrācijas. Dzejas dienu noslēgumā jaunie dzejnieki paciemojās  Māra Čaklā dzejolī "M...
More

Es un mana drošība uz ielas

Es un mana drošība uz ielas
Aktualitātes on 16 Sep , 2021
Tēmas "Es un mana drošība uz ielas" ietvaros,  "Bitīšu" grupas bērni integrētā veidā apgūst nepieciešamās zināšanas, veido izpratni, vērtībās balstītus ieradumus un attīsta dažādas prasmes. Pie bērniem ciemojās arī policijas Runcis Rūdis, lai  kopā pārrunātu  dažādus drošības noteikumus, atrodoties uz  ielas!  
More

“Sprīdīša” durvis veras gaiši un plaši…

“Sprīdīša”  durvis veras gaiši un plaši…
Aktualitātes on 1 Sep , 2021
Ver durvis "Sprīdītis" tik gaiši un plaši, Nāk mazie  Sprīdīši un nākam mēs paši, Mēs sniegsim viens otram sirsnīgu smaidu, Un katru sveiksim ar: "Es Tevi gaidu!" Katra grupiņa būs mūsu mājas, Kur katram rūpēs, kā citam klājas, Ar svētību  sirdīs mēs vadīsim dienas, Ar darbiem un izdomu būs krāsainas sienas. Mēs augsim paši un mazie ar mums, Pēc paveiktā katram būs gandarījums. Kopā mums...
More

“Sprīdītī” izlaidums

“Sprīdītī” izlaidums
Aktualitātes on 28 May , 2021
Šodien "Sprīdīša" pagalmā savus pēdējos svētkus bērnudārzā svinēja "Pelēnu", "Magonīšu" un četri no "Ezīšu" bērniem! Prieks un lepnums par tik prasmīgiem un sirsnīgiem bērniem, kas "Sprīdīša" vārdu nesīs cēli un cienīgi! Paldies "Pelīšu" audzinātājām Sigitai Zurģei un Elitai Kocerei, auklītei Santai Ģiertei! Paldies "Ezīšu" audzinātājām Janai Vadonei, Ilzei Sproģe, Inetai Enzelei un Vinetai Rutule...
More

“Pelēnu” izpriecas

“Pelēnu” izpriecas
Aktualitātes on 28 May , 2021
"Pelēnu" izpriecas nedēļas garumā! Pirmdiena - pārgājiens par tuvāko apkārtni  un pikniks Otrdiena - Greizā diena un  ekskursija uz policiju   Trešdiena - Ballīte ar ,,Mūsmājas peli un  Ziemassvētku vecīti",  vasaras jubilāru sveikšana Ceturtdiena - Kino diena Piektdien - Izlaidums Grupas "Pelītes" pirmsskolas skolotājas...
More

Sporto es un tu….

Sporto es un tu….
Aktualitātes on 21 May , 2021
Šodien "Sprīdītī" Olimpiskā pārgājienu diena!        
More

6 gadīgo sporta diena

6 gadīgo sporta diena
Aktualitātes on 21 May , 2021
  Šodien, 21. maijā visā Latvijā ar sportiskām aktivitātēm tiek atzīmēta Olimpiskā diena 2021! Olimpiskās dienas ietvaros notika arī Talsu, Rojas, Mērsraga novadu nākamo skolēnu sporta diena. Olimpiskā diena sākās ar pasākuma atklāšanu platformā ZOOM un kopīgu  Olimpiskās dienas vingrošanu,  bet pēc tam  grupas "Ezīši", "Pelītes" un  "Magonītes" bērni devās aizraujošā un  sportiskā pār...
More