Ziemassvētku prieks “Sprīdītī”

Ziemassvētku prieks “Sprīdītī”
Aktualitātes on 12 Dec , 2017
Kur lai šovakar es lieku Savu Ziemassvētku prieku? Vai lai dodu kaķīšam- prieks lai sēž uz ūsām tam? Vai lai dodu sunīšam- prieks lai sēž uz astes tam? Vai lai eglītei dod viņu- manu prieka spožumiņu, lai tas mirdz uz zaļa zara un lai visiem prieku dara! Ziemassvētki grupā "Magonītes"     Ziemassvētki grupā "Taurenīši"   ...
More

Kas ir Ziemassvētki? Vai tu pateikt vari?!

Kas ir Ziemassvētki? Vai tu pateikt vari?!
Aktualitātes on 12 Dec , 2017
Kas ir Ziemassvētki? Vai tu pateikt vari?! Maza, maza eglīte, asas, asas adatas! Spoža, spoža svecīte, karsta, karsta liesmiņa! Maza, maza dziesmiņa, liela, liela dāvana!
More

Labo padomu žurnāliņš Nr. 6

Labo padomu žurnāliņš  Nr. 6
Aktualitātes on 11 Dec , 2017
    Decembrī iznācis fizioterapeites Maldas Freivaldes veidotais "Labo padomu žurnāliņš vecākiem Nr. 6   Numura tēma "Kustīgi pirkstiņi- raita bērna valodiņa"
More

Eglīt, eglīt iededzies, spožās gaismās iemirdzies….

Eglīt, eglīt iededzies, spožās gaismās iemirdzies….
Aktualitātes on 6 Dec , 2017
Ar piparkūku smaržu un siltu sajūtu sirdīs klāt darbīgais un sirds mīļais Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Darbīgs un pārsteigumu pilns, šis laiks ir arī Talsu PII "Sprīdītis" mazajiem un lielajiem, jo 6. decembrī tika iedegta Ziemassvētku eglīte. Pie bērniem ciemos bija ieradusies rūķu saime - Mazais rūķītis, Cipariņš, Viedais, Čammiņa, Jautrulis, Sniedziņš un Saldumiņš...     ...
More

Mazo dziedātāju svētki “Mazputniņš”

Mazo dziedātāju svētki “Mazputniņš”
Aktualitātes on 1 Nov , 2017
29. novembrī Talsu PII “Pīlādzītis” notika mazo dziedātāju svētki “Mazputniņš”. Svētkos satikās Talsu, Rojas un Dundagas mazie dziedātāji un viņu mūzikas pedagogi. Bērni kopā ar pedagogiem bija sagatavojuši latviešu tautas dziesmas. Skolotāju mudināti, mazie dalībnieki kāpa uz skatuves un skanīgi izpildīja sagatavoto dziesmu. Mūsu iestādi, ar skanīgām balstiņām, pārstāvēja Margarita no grupi...
More

Uz zemeslodes zem saules ir tāda zeme – LATVIJA

Uz zemeslodes zem saules ir tāda zeme – LATVIJA
Aktualitātes on 17 Nov , 2017
Mums ticis viszilākais ezers, Un rudākais rudzu lauks, Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rupjmaizes klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. /L.Vāczemnieks/ Reiz sensenos laikos tapa maza valsts un tai tika dots vārds - LATVIJA!  Cilvēki, kuri dzīvoja šajā valstī bija priecīgi un lepni, ka varēja to saukt par savām mājā...
More

Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams

Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams
Aktualitātes on 13 Nov , 2017
Patriotu mēneša turpinājumā grupa "Ezīši" saņēma dāvinājumu no Talsu 2.vidusskolas- regulējamos krēsliņus! Paldies puišiem,viņu skolotājam Visvaldim Vismanim un Talsu 2.vidusskolai par sadarbību ! "Gūt var dodot, gūt var ņemot, Dodot gūtais neatņemams"(Rainis)
More

Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi….

Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi….
Aktualitātes on 10 Oct , 2017
Šodien pie mums "Sprīdītī" gan dimdēja, gan rībēja, jo tika svinēti latviešu gadskārtu svētki Mārtiņi, kas tiek uzskatīti par rudens beigām un ziemas sākumu. Mārtiņbērni bija sanākuši, lai kopā ar  Saimenieci un Čigānieti tos nosvinētu... Kas skanēja, kas žvadzēja Manā sētas pagalmā? Tur sanāca  Mārtiņbērni, Mārtiņdienu svinēdami.... Bērni gatavo Mārtiņdienas cienastu ...
More

No sirds uz sirdi lido mīlestība…

No sirds uz sirdi lido mīlestība…
Aktualitātes on 7 Nov , 2017
Es nezināju, ka šīs rokas, Kas augu dienu darbā kust, Spēj skumjas paņemt, aiznest mokas Un arī manu elpu just. Es nezināju, ka šīs rokas Var tā kā gulbji salidot Ap manu pieri, kur jau krokas, Un man daudz jaunu spārnu dot. /Jānis Grots/ Šodien pa rudens dzelteno lapu kaisītu taciņu PII "Sprīdītis" "Mārīšu"grupas audzēkņu soļi dipināja lejā no kalna, lai ar savu veikumu iepriecinātu ...
More