6 – 7 g. v. izglītojamo grupa “Mārītes”

mārīte

Esam mazas mārītes –

Kustīgas un lustīgas!

Protam dziedāt, protam dejot,

Protam čakli pastrādāt!

 GRUPAS PERSONĀLS 

  • Pirmsskolas skolotājas –  Gunita Skitaļceva un Zane Pudure

  • Pirmsskolas skolotāju palīgs –  Ilva Pudure