Jaukta vecuma izglītojamo grupa “Mārītes”

Noformējums bez nosaukuma (21)

Esam mazas mārītes –

Kustīgas un lustīgas!

Protam dziedāt, protam dejot,

Protam čakli pastrādāt!

 PERSONĀLS:

  • Pirmsskolas skolotājas –  Gunita Skitaļceva un Zane Pudure

  • Pirmsskolas skolotāju palīgs -  Ilva Pudure

  • Mūzikas skolotāja - Elizabete Vizuma

  • Sporta skolotāja – Kristīne Insberga