6 – 7 g. v. izglītojamo grupa “Zaķēni”

Noformējums bez nosaukuma (14)

 

PERSONĀLS:

  • Pirmsskolas skolotāja -  Ieva Šabanova un Marika Laursone

  • Pirmsskolas skolotāju palīgs – Ilze Reboka

  • Mūzikas skolotāja - Elizabete Vizuma

  • Sporta skolotāja – Sandris Lagzdiņš

  • Logopēds - Inga Gintere