2 – 3 g. v. izglītojamo grupa “Taurenīši”

 

Noformējums bez nosaukuma (18)

 Bērns ir kā taurenis vējā:

Daži spēj lidot augstāk kā citi,

Bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj! 

Kāpēc salīdzināt citu ar citu?

Katrs ir atšķirīgs!

Katrs ir īpašs!

Katrs ir skaists!

                                                                                                                                    ( M. Montesori)

 PERSONĀLS:

  • Pirmsskolas skolotājas - Anna Krista Tomane un Elita Kocere

  • Pirmsskolas skolotāju palīgs - Dace Brizga

  • Mūzikas skolotāja - Elizabete Vizuma

  • Sporta skolotāja – Dārta Logina