Pedagogu profesionālās pieredzes forums

336375672_184315114314378_588140075523922685_n
Šodien, 15. martā, Kuldīgā uz “Pedagogu profesionālās pieredzes forumu” pulcējās 313 pedagogi no Kuldīgas, Ventspils, Talsu novadiem un Ventspils valstpilsētas, Izglītības pārvalžu un pašvaldības pārstāvji, kā arī Skola2030 vadības komanda un mācību jomu eksperti. Mācībspēki visas dienas garumā dalās pieredzē par caurviju prasmju attīstīšanu mācību procesā. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis pedagogi Zane Pudure un Gunita Skitaļceva pārstāv Talsu novadu, daloties pieredzē par "Pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstīšana 6 - 7 gadus vecu izglītojamo grupā".
Skatīt

Ideju darbnīca “Sprīdītī”

335329267_723214149544511_4292863223515339559_n
9.martā "Sprīdītī" notika 4.ideju darbnīca, kurā piedalījās iestādes darbinieki, vecāki un sadarbības partneri. Diskutējām par to kā veicies un kādi attīstības virzieni aktuāli nākamajam plānošanas periodam mūsdienīgai iestādes attīstībai. Paldies ikvienam kurš piedalījās!      
Skatīt

Ideju lāde

dav
"Sprīdīša" Ideju lāde piepildās ar jaunām, interesantām un radošām  idejām.  Šoreiz savas labās domas Ideju lādē ielika 5 - 6  g.v. izglītojamo grupas  "Pūcītes" pirmsskolas skolotājas Ligita Blumbaha un Jana Pavloviča, kā arī  grupas "Zaķēni" pirmsskolas skolotājas Ieva Šabanova un Baiba Klauberga.  Kolēģes pastāstīja par pašvadītas mācīšanās un sadarbības caurviju prasmju attīstīšanu mācību procesā, demonstrēja dažādus didaktiskos mācību materiālus! Paldies!
Skatīt