Atvērto durvju dienas vecākiem

dav
Februāra mēnesī  Talsu PII "Sprīdītis" tika organizētas atvērto durvju dienas vecākiem 5 - 7 g.v. izglītojamo grupās "Mārītes", "Zaķēni", "Pūcītes" un "Ezīši". Vecāki iepazinās ar  kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanu iestādē, piedalījās dažādās rotaļnodarbībās un  darbojās kopā ar bērniem. Grupā "Pūcītes" Grupā "Zaķēni" Grupā "Mārītes"
Skatīt