“Lupatiņu” runājošās pildspalvas

po
Vai Tu zini , ka mēdz būt runājošas pildspalvas?! Jā, tiešām, tiešām! Pie mums "Sprīdītī" bērni no "Pūcīšu" grupas pārliecinājās, ka ir grāmatas, kas izskatās pēc parastām bilžu grāmatām, bet kļūst ļoti neparastas, kad tiek ieslēgta runājošā pildspalva, kas tiešām prot runāt dažādās balsīs. Pietuvinot pildspalvu attēliem, tā stāsta stāstus, dzied dziesmas, skaita dzejoļus un uzdod dažādus interesantus uzdevumus.
Skatīt