Urā! Mēs ejam pārgājienā!

IMG-20210930-WA0000
Šodien pie mums "Sprīdītī" Eiropas sporta nedēļas noslēguma diena - pārgājiena diena. Visas grupas devās pārgājienā pa Talsu pakalniem, pēc pašu ieplānotiem maršrutiem.  Pārgājiena laikā bērni parkā sastapa aitiņu, ēzelīti, lāci un vardīti. Zvēriņi   kopā ar  bērniem vingroja, spēlēja spēles un priecājās par rudens krāšņumu dabā!    
Skatīt

Miķeļdiena “Sprīdītī”

IMG_20210929_100603
Šodien "Sprīdītī" godam tika nosvinēti latviešu gadskārtu svētki - Miķeļi! Miķeļdiena Mārītēs" Miķeļdiena "Pūcītēs" Tā svinēja "Taurenīši" Miķeļdiena "Zaķēnos" Rudens svētki un gadatirgus "Ezīšos" Miķeļdiena "Lācēnos" Tā svētkus svinēja "Magonītēs" Miķeļdiena "Saulītēs" Svētki "Pelītēs" Šodien "Bitītēs" Miķeļtirgus "Vāverēnu" Miķeļdiena
Skatīt

Eiropas sporta nedēļa “Sprīdītī”

LV-negative-300x84
Jau vairākus gadus Talsu PII "Sprīdītis" bērni piedalās Eiropas Sporta nedēļas aktivitātēs. Arī šogad mazie un lielie "Sprīdīši" vingroja un dziedāja, sacentās virves vilkšanā, lēkāja un  pārvarēja dažādus škēršļus, ripināja bumbas,  kā arī piedalījās Eiropas sporta nedēļas skrējienā apkārt  bērnudārzam! Rīta vingrošana Eiropas sporta diena Skrējiens apkārt "Sprīdītim" #Piecelies un piecel citus!
Skatīt

Dzejas dienas “Sprīdītī”

IMG_20210921_112248
Septembra mēnesī Talsu PII "Sprīdītis" norisinājās dzejas dienu pasākumi "Lai skan dzeja". Dzejas dienu idejas autore bija logopēds Antra Puriņa, kura sadarbībā ar Ingu Ginteri īstenoja dzejas dienu pasākumus iestādē. Vecāko grupu bērni no grupām "Mārītes", "Vāverēni" un "Bitītes" sacerēja dzejoļus un zīmēja ilustrācijas. Dzejas dienu noslēgumā jaunie dzejnieki paciemojās  Māra Čaklā dzejolī "Minkuparks"! "Mārīšu" grupas krāsainie  dzejolīši... Tā dzejo "Vāverēni"...              Tā dzeja skan "Bitītēs"...         Darbinieku dzejas kamoliņi... Svētki "Minkuparkā"...   ...
Skatīt

Es un mana drošība uz ielas

IMG-20210916-WA0005 (1)
Tēmas "Es un mana drošība uz ielas" ietvaros,  "Bitīšu" grupas bērni integrētā veidā apgūst nepieciešamās zināšanas, veido izpratni, vērtībās balstītus ieradumus un attīsta dažādas prasmes. Pie bērniem ciemojās arī policijas Runcis Rūdis, lai  kopā pārrunātu  dažādus drošības noteikumus, atrodoties uz  ielas!  
Skatīt

“Sprīdīša” durvis veras gaiši un plaši…

IMG_20210901_085656
Ver durvis "Sprīdītis" tik gaiši un plaši, Nāk mazie  Sprīdīši un nākam mēs paši, Mēs sniegsim viens otram sirsnīgu smaidu, Un katru sveiksim ar: "Es Tevi gaidu!" Katra grupiņa būs mūsu mājas, Kur katram rūpēs, kā citam klājas, Ar svētību  sirdīs mēs vadīsim dienas, Ar darbiem un izdomu būs krāsainas sienas. Mēs augsim paši un mazie ar mums, Pēc paveiktā katram būs gandarījums. Kopā mums ik brīdis par svētkiem taps, Kur nešķirosim kādu, kas slikts vai labs. Ir atnācis septembris! "Sprīdīša" durvis veras gaiši un plaši, Nāk mazie Sprīdīši un nākam mēs paši... ( Evita Cīrule, Tals...
Skatīt