Paslavē. Pajautā. Piedāvā…

DSC06902
Šodien, 28. janvārī pie mums Talsu PII "Sprīdītis" ciemojās kolēģi no Ventspils PII "Varavīksne" un Valdemārpils PII "Saulstariņš". Ventspils PII "Varavīksne" tāpat kā Talsu PII "Sprīdītis" bija viena no  VISC projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" pilotiestādēm. Metodiskās dienas ietvaros pedagogi varēja iepazīties ar mācību procesa organizēšanu visās vecuma grupās, iegūt jaunu pieredzi un idejas turpmākam darbam. Pēc mācību procesa  vērošanas kolēģi sniedza atgriezenisko saiti mūsu pirmsskolas skolotājām, ievērojot principu - PASLAVĒ, PAJAUTĀ, PIEDĀVĀ... ...
Skatīt

Metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”

DSC06776
17. janvārī Talsu PII "Sprīdītis" norisinājās starpnovadu sākumskolas skolotāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku/ metodiķu metodiskā diena. Sadarbības dienas ietvaros pedagogi vēroja organizētās rotaļnodarbības, sniedza atgriezenisko saiti grupu pirmsskolas skolotājām par vēroto, kā arī kopīgi diskutēja par sasniedzamo rezultātu apguvi beidzot pirmsskolu un uzsākot skolas gaitas.      
Skatīt