Starpnovadu dambretes turnīrs pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

DSC02420
13. martā notika pirmā Talsu PII "Sprīdītis" starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 7 g.v. izglītojamo dambretes turnīra "Prāto gudri!" 1. kārta. Turnīrā piedalījās 22 pirmsskolas vecuma bērni  no Talsu, Rojas un Dundagas novadiem - Talsu PII "Pīlādzītis", "Saulīte", "Zvaniņš", "Kastanītis", "Sprīdītis",  Sabiles PII "Vīnodziņa", Stendes pamatskolas PII, Pūņu pamatskolas PII,  Vandzenes PII "Zīlīte", Laucienes pamatskolas Dursupes PII, Rojas PII "Zelta zivtiņa", Rojupes PII "Saulespuķe", Rojas vidusskolas PII un Kolkas pamatskolas PII. Talsu TV sižets par dambretes turnīru: https...
Skatīt

Labās prakses pieredzes popularizēšana

Join Our Team
Talsu PII "Sprīdītis" ir viena no VISC  projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"  aprobācijas iestādēm. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi guvuši pieredzi uz kompetencēm balstīta mācību satura plānošanā, organizēšanā un norisē. Metodiskās dienas ietvaros "Sprīdīša" pedagogi dalījās savā pieredzē ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem  no Saldus PII "Sienāzītis", Stendes pamatskolas PII "Saulīte", Lībagu sākumskolas pirmsskolas, Vandzenes PII "Zīlīte", Pūņu pamatskolas PII "Kamenīte", Laucienes PII "Bitīte" un Talsu 2. vidusskolas skolotājām par jauno pieeju rota...
Skatīt