Jaunā mācību satura aprobācijas pasākums Talsu PII “Sprīdītis”

images
Jau otro gadu Talsu PII "Sprīdītis"  ir iesaistījies Valsts izglītības un satura centra  īstenotā ESF aprobācijas projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.  Esam uzsākuši un turpinām uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu pirmsskolas izglītības iestādē. 28. martā pie mums "Sprīdītī" notika jaunā mācību satura aprobācijas seminārs, kuru vadīja Skola2030 eksperte Dace Nordmane. Pedagogi piedalījās pieredzes darbnīcā "Problēmrisināšana un sadarbība matemātikas mācību jomā pirmsskolā", pēc tam seminārā diskutējām par  kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanu iestādē, skolotāja...
Skatīt

Dzimšanas dienas svinības

DSC02797
Šodien Talsu PII "Sprīdītis" mazie un lielie pulcējās zālē, lai kopā ar Kristoferu Robinu, Pūku, Sivēnu, Gudro pūci, kā arī pasaku stāstītāju nosvinētu dzimšanas dienu ēzelītim I-ā un mūsu "Sprīdītim". 26. martā palika 4 gadi, kad esam jaunajās mājās Akmeņu ielā 8.   A - a  apsveicam, a - a apsveicam! E - ē  ēzelīti dzimšanas dienā! Vēlam spēku, veselību, Sirdī sauli,  mīlestību, Vēlam pankūkas ar pienu Prieku katru dienu....   A - a apsveicam, a - a apsveicam! S - s  Sprīdīti dzimšanas dienā! Vēlam spēku, veselību, Sirdī sauli,  mīlestību, Vēlam ...
Skatīt

Svētku nedēļa “Sprīdītī”

DSC02738
Šonedēļ pie mums "Sprīdītī" ir svētku nedēļa, jo pirms četriem gadiem, 26. martā Talsu PII "Sprīdītis" saime pārcēlās no savām vecajām mājām K. Mīlenbaha ielā uz jauno mājvietu Akmeņu ielā 8.  Par godu šai svētku reizei pie mums ciemojās leļļu teātris "Tims" ar koncertprogrammu "Štreks un ēzelītis dejā lec..."., bet rīt visi sanāksim kopā, lai nosvinētu dzimšanas dienu " Sprīdītim" - "Mēs Akmeņu ielā 8" un nobaudītu svētku torti....      
Skatīt

Ideju darbnīca

DSC02595
Talsu PII “Sprīdītis” 21. martā norisinājās Ideju darbnīca, kurā piedalījās darbinieki, vecāki un sabiedrības pārstāvji. Sanācām kopā, lai dalītos savās idejās par iestādes tālāko attīstību, runātu par sasniegumiem, identificētu lietas, kas būtu jāattīsta un jāpilnveido. Darbs noritēja trīs grupās, tika diskutēts  par  atbalstu izglītojamiem, iestādes vidi un sadarbību.  Ideju darbnīcas vadīja Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas darba speciāliste Dace Ivanova un Talsu PII “Sprīdītis” Iestādes padomes pārstāvis Mārtiņš Ogle – O...
Skatīt

Starpnovadu dambretes turnīrs pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

DSC02420
13. martā notika pirmā Talsu PII "Sprīdītis" starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 - 7 g.v. izglītojamo dambretes turnīra "Prāto gudri!" 1. kārta. Turnīrā piedalījās 22 pirmsskolas vecuma bērni  no Talsu, Rojas un Dundagas novadiem - Talsu PII "Pīlādzītis", "Saulīte", "Zvaniņš", "Kastanītis", "Sprīdītis",  Sabiles PII "Vīnodziņa", Stendes pamatskolas PII, Pūņu pamatskolas PII,  Vandzenes PII "Zīlīte", Laucienes pamatskolas Dursupes PII, Rojas PII "Zelta zivtiņa", Rojupes PII "Saulespuķe", Rojas vidusskolas PII un Kolkas pamatskolas PII. Talsu TV sižets par dambretes turnīru: https...
Skatīt

Labās prakses pieredzes popularizēšana

Join Our Team
Talsu PII "Sprīdītis" ir viena no VISC  projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"  aprobācijas iestādēm. Projekta laikā pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi guvuši pieredzi uz kompetencēm balstīta mācību satura plānošanā, organizēšanā un norisē. Metodiskās dienas ietvaros "Sprīdīša" pedagogi dalījās savā pieredzē ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem  no Saldus PII "Sienāzītis", Stendes pamatskolas PII "Saulīte", Lībagu sākumskolas pirmsskolas, Vandzenes PII "Zīlīte", Pūņu pamatskolas PII "Kamenīte", Laucienes PII "Bitīte" un Talsu 2. vidusskolas skolotājām par jauno pieeju rota...
Skatīt