Dambretes turnīrs

mp,550x550,matte,ffffff,t.3u1
Šodien, 27. februārī pie mums Talsu PII "Sprīdītis" notika 5 - 7 g. v. izglītojamo dambretes turnīrs "Prāto gudri"! No Dambretes zemes ciemos bija ieradušies  Baltais un Melnais kauliņš, kuri gādāja, lai viss notiktu godīgi, gudri un laikā.... Visam līdzi sekoja galvenais tiesnesis, dambretes skolotājs Pēteris un "Sprīdīša" novērotāju - tiesnešu komanda.... Turnīrs var sākties.... APBALVOŠANA Par gudro prātošanu, tas ir dambretes spēli,  visi bērni saņēma atzinības rakstus un medaļas..... 5 - 6. g.v. izglītojamo grupā uzvarēja: 1. vieta - Val...
Skatīt

Pieredzes apmaiņa pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Talsu PII “Sprīdītis”

defi_02
Šodien, 20. februārī Talsu PII  “Sprīdītis” notika metodiskā diena Talsu PII “Zvaniņš”, Laucienes PII "Bitītes", Rojas PII "Zelta zivtiņa" un Lībagu sākumskolas pirmsskolas pedagogiem. Mūsu iestādes pedagogi dalījās savā pieredzē par kompetencēs balstīta mācību satura plānošanu un organizēšanu  pirmsskolā.  Kolēģi vēroja rotaļnodarbības visās vecuma grupās...          
Skatīt

Atvērto durvju dienas vecākiem Talsu PII “Sprīdītis”

alphabet-512
Katru mācību gadu februāra mēnesī pie mums "Sprīdītī" 5 - 7 g.v. izglītojamo grupās tiek rīkotas atvērto durvju dienas vecākiem.  Arī šogad vecāki varēja vērot uz kompetencēm balstīta mācību procesa organizēšanu grupās, kopā ar bērniem darboties "centriņos"... Grupā "Lācēni"   Grupā "Mārītes" Grupā "Zaķēni"   Grupā "Pūcītes"    
Skatīt