Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā diena

songs-learn-alphabets-learning-kids-alphabet-song-ior-squad-video-baby-letters-preschool-writing-pictures-practice-play-sounds-app-website-activities-videos-small-letter-phonics
Darbīgi sācies Talsu PII "Sprīdītis" pedagogiem 2019. gads. 3. janvārī  pie mums viesojās pedagogi no Tukuma  novada pirmsskolas  izglītības iestādēm - Pūres PII "Zemenīte", Irlavas pamatskolas PII "Cīrulītis", Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles PII. "Sprīdītis" pedagogi dalījās pieredzē uz  kompetencēm balstīta mācību procesa plānošanā un organizēšanā. Kolēģi varēja vērot un izvērtēt organizētās rotaļnodarbības visās vecuma grupās.
Skatīt