Bez piecām minūtēm pirmklasnieks

images (1)
Talsu PII "Sprīdītis" 15. janvārī ar 6 - 7 g. v. izglītojamo grupu vecākiem un pedagogiem tikās Talsu 2. vidusskolas sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja, skolotāja Sanita Zvejniece, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par bērnu gatavību skolai,  kādas sociālās, saskarsmes, pašapkalpošanās prasmes un zināšanas noderēs uzsākot skolas gaitas.
Skatīt

Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā diena

songs-learn-alphabets-learning-kids-alphabet-song-ior-squad-video-baby-letters-preschool-writing-pictures-practice-play-sounds-app-website-activities-videos-small-letter-phonics
Darbīgi sācies Talsu PII "Sprīdītis" pedagogiem 2019. gads. 3. janvārī  pie mums viesojās pedagogi no Tukuma  novada pirmsskolas  izglītības iestādēm - Pūres PII "Zemenīte", Irlavas pamatskolas PII "Cīrulītis", Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles PII. "Sprīdītis" pedagogi dalījās pieredzē uz  kompetencēm balstīta mācību procesa plānošanā un organizēšanā. Kolēģi varēja vērot un izvērtēt organizētās rotaļnodarbības visās vecuma grupās.      
Skatīt