Sadziedāšanās svētki “Mazputniņš”

songbirds-kopijabb
Šodien, 31. oktobrī Talsu PII „Pīlādzītis”  norisinājās  Talsu novada pirmsskolas vecuma bērnu sadziedāšanās svētki „Mazputniņš – 2018.”  Talsu PII "Sprīdītis" sadziedāšanās svētkos pārstāvēja 6 - 7 g.v. izglītojamo grupas "Mārītes" audzēknis Alens Jēkabsons ar mūzikas skolotāju Baibu Biti.    Mēs lepojamies par Alena pirmajiem panākumiem! Paldies skolotājai Baibai!    
Skatīt

Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena

images
Šodien pie mums Talsu PII "Sprīdītis" pulcējās Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsas. Šī bija tā reize, kad kolēģi  varēja dalīties pieredzē un apspriest  sev interesējošos jautājumus. Īpaši aktuāli bija jautājumi par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, grozījumiem noteikumos  par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem.  Iestādes vadītāja, virtuves pārzine un medicīnas māsa dalījās pieredzē par ēdināšanas pakalpojumu, higiēnas prasību ievērošanu un nodrošināšanu Talsu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis". ...
Skatīt