Miķeļdienas gadatirgus

DSC09630
Senie latvieši Miķeļdienā — 29.septembrī — atzīmēja vasaras beigas. Tie ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, atnesot tumšus vakarus un veļu laiku. Šodien, 28. septembrī arī pie mums tika sagaidīta Miķeļdiena un svinēti svētki. Neatņemama svētku sastāvdaļa "Sprīdītī" ir ikgadējais Miķeļdienas gadatirgus, kad visa saime var sanākt kopā tirgus placī un par "pupiņu naudiņu" nopirkt sev kārotās lietas. Uz Miķeļdienas tirgu bija ieradusies Zaķu ģimene, Gailis Dziedātājs, pagraba pārzine Pele Guna un protams pats MIĶELIS!!!! Miķeļtirgus var sākties....   ...
Skatīt

Pedagogu labās prakses pieredzes semināri – “ideju darbnīcas”

DSC09247
Lai nodrošinātu mācību un audzināšanas darba pilnveidi,  un popularizētu pedagogu labo praksi, Talsu PII “Sprīdītis” septembra mēnesī tika organizēti pedagogu labās prakses pieredzes semināri - „ideju darbnīcas”. Semināru mērķis bija: Apzināt un apkopot pedagogu metodiskā darba pieredzi, izstrādājot jaunus metodiskos materiālus uz kompetencēm balstīta mācību satura realizēšanai. Iepazīties ar citu pedagogu labās prakses piemēriem. Semināros pedagogi dalījās savā pieredzē par kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanu grupās, izmantojot dažādus izstrādātos metodiskos, dida...
Skatīt

Eiropas sporta nedēļa 2018

lejupielādebbb
  Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiek ceturto gadu, šogad tā norisinās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. Eiropas Sporta nedēļa Talsu PII "Sprīdītis" sākās ar rīta vingrošanu.  Aicinām visus piecelties un mesties sportā kopā ar mums! Eiropas Sporta nedēļas devīze  "Esi kustīgs. Esi vesels!"        
Skatīt

Olimpiskā diena 2018

    Šodien visā Latvijā notiek  Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2018”.  650 norises vietās visā Latvijā kopā pulcēja  vairāk kā 145 000 dalībniekus no 95 Latvijas novadiem un pilsētām. Arī Talsu PII "Sprīdītis" audzēkņi no grupām "Pūcītes", "Mārītes" un "Ezīši" piedalījās "Olimpiskās dienas 2018" pasākumā Talsu sporta namā, kuru organizēja Talsu novada Sporta skola. LOK karogu pasākuma ievadā pacēla mūsu novadnieks, Eiropas junioru čempions, smaiļotājs un kanoe airētājs Roberts Akmens un Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols. Pasāku...
Skatīt

Grupas “Pelītes” piedzīvojumi…

muscykel_86810140
Kādā no atvasaras saulainajām dienām saņēmām ielūgumu no Edžus vecākiem un devāmies ciemos uz velosipēdu darbnīcu "Velogarāža". Edžus tētis iepazīstināja bērnus ar savu darbu un  izrādīja velosipēdu darbnīcu... Katram bija iespēja izmēģināt piepumpēt velosipēda riepu, pabraukāt ar trīsriteni un divriteni... Piedalījāmies arī velosipēdu riepu ripināšanā no kalna un citās aktivitātēs... Ļoti priecājāmies par Edžus vecāku sarūpēto cienastiņu... Paldies, paldies! Atceļā uz bērnudārzu, apstājāmies arī pie Vendijas mammas darbavietas - "Stender,s Pica" Kamēr nācām pa kaln...
Skatīt

Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu seminārs

Talsu PII "Sprīdītis" ir viena no 100 izglītības iestādēm Latvijā, kura piedalās Valsts izglītības satura centra  īstenotajā pilotprojektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.  Detalizētāku informāciju par projektu varat iegūt mājas lapā www.skola2030.lv Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai  visās iz...
Skatīt

Izglītojošais pasākums par personīgo higiēnu un pareizu roku mazgāšanu

DRebqusW4AERuDprrrr
Šodien pie mums Talsu PII "Sprīdītis" notika  Slimību profilakses un kontroles centra organizētais izglītojošais  pasākums bērniem par personīgo higiēnu un pareizu roku mazgāšanu. Pasākumā piedalījās bērni no 4 - 7 g. v. grupām. Izglītojošā pasākuma mērķis bija sniegt bērniem zināšanas un prasmes par slimību profilakses jautājumiem un personīgās higiēnas ievērošanu, tai skaitā, pareizas roku mazgāšanas nozīmi un pamatprincipiem. Pasākuma laikā bērniem bija iespēja noskatīties animācijas filmu ”Par Janča punci un tīrām rokām” un iesaistīties diskusijā par tajā redzēto, kā arī piedalīties ek...
Skatīt