Uz zemeslodes zem saules ir tāda zeme – LATVIJA

DSC05196
Mums ticis viszilākais ezers, Un rudākais rudzu lauks, Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rupjmaizes klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. /L.Vāczemnieks/ Reiz sensenos laikos tapa maza valsts un tai tika dots vārds - LATVIJA!  Cilvēki, kuri dzīvoja šajā valstī bija priecīgi un lepni, ka varēja to saukt par savām mājām! Šodien mūsu sirsniņās ir liels prieks un lepnums, jo mūsu valstij Latvijai 18. novembrī ir 99.dzimšanas diena! Latvija mums ir vismīļākā, viskrāšņākā, visskaistākā vieta uz pasaules! Tā ir īpaša ...
Skatīt

Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi….

DSC05060
Šodien pie mums "Sprīdītī" gan dimdēja, gan rībēja, jo tika svinēti latviešu gadskārtu svētki Mārtiņi, kas tiek uzskatīti par rudens beigām un ziemas sākumu. Mārtiņbērni bija sanākuši, lai kopā ar  Saimenieci un Čigānieti tos nosvinētu... Kas skanēja, kas žvadzēja Manā sētas pagalmā? Tur sanāca  Mārtiņbērni, Mārtiņdienu svinēdami....      
Skatīt

No sirds uz sirdi lido mīlestība…

20171101_141413
Es nezināju, ka šīs rokas, Kas augu dienu darbā kust, Spēj skumjas paņemt, aiznest mokas Un arī manu elpu just. Es nezināju, ka šīs rokas Var tā kā gulbji salidot Ap manu pieri, kur jau krokas, Un man daudz jaunu spārnu dot. /Jānis Grots/ Šodien pa rudens dzelteno lapu kaisītu taciņu PII "Sprīdītis" "Mārīšu"grupas audzēkņu soļi dipināja lejā no kalna, lai ar savu veikumu iepriecinātu Talsu pensionāru dienas centra apmeklētājus. Satikšanās prieks, saviļņojuma asaras mijās ar kopīgu muzicēšanu un dāvināšanas prieku. Mazie "sprīdīši" dienas centra apmeklētājiem bija sarūpējuši arī pa...
Skatīt

Akcija “Pasmaidi Latvijai”

DSC04939
Šodien, 1. novembrī Talsu PII "Sprīdītis" vecāko grupu bērniem radošās darbnīcas vadīja Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas audzēkņi. Visi kopā gatavoja apsveikuma kartiņas par godu Latvijas simtgadei. Šī bija skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju sadarbības akcija “Pasmaidi Latvijai”.  
Skatīt