Kas te? Es te!

DSC02630
Šodien Talsu PII "Sprīdītis" Teātra nedēļas noslēguma pasākums un iestādes dzimšanas dienas svinības! Par prieku visiem ciemos ieradās KAS TE? ES TE! komanda  - Konstantīns, Lupe, Pukšs un Varis.   Bērnu dāvana dzimšanas dienā - zīmējumi Zīmējam Lupi Varis visus pārsteidza ar savu e-k-s-p-e-r-i-m-e-n-t-u!!!!!!  Lielajiem burbuļiem! Balonu salūts! Daudz laimes, "Sprīdīt",  dzimšanas dienā! Laiks atvadīties! Atā! KAS TE? ES TE! komanda dodas uz TV ! Uz tikšanos televīzijas raidījumos!
Skatīt

Patīk mums būt aktieriem, māksliniekiem burvīgiem….

teatra-maska_Fotolia-664x664
Šonedēļ Talsu PII "Sprīdītis" valdīja teātra gaisotne. Par visu, visu parūpējās teātra fejas Fībe, Fēbe un Fobe. Visu nedēļu bērni varēja noskatīties dažādas teātra izrādes, paviesoties brīnumu istabā - aktieru grimētavā un ģērbtuvē, kurā mazie un lielie  varēja iejusties dažādos tēlos...., jo PATĪK MUMS BŪT AKTIERIEM, MĀKSLINIEKIEM BURVĪGIEM....
Skatīt

Seminārs “Vardarbība pret bērnu”

bbbbbbbb
Mūsdienās vardarbība pret bērnu ir kļuvusi par nopietnu problēmu, kas nomāc un uztrauc sabiedrību,  vecākus un pedagogus.   Vardarbība pret bērnu var izpausties  dažādos veidos. Tā var būt novārtā atstāšana, emocionālā,  fiziskā, gan seksuālā vardarbība. Lai pārrunātu šos jautājumus, šodien Talsu PII "Sprīdītis" notika seminārs  “Vardarbība pret bērnu” . Seminārā piedalījās pedagogi, atbalsta personāls un medmāsa. Semināru vadīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas vecākā inspektore Jolanta Feldmane un inspektore Evita  Alksnīte. Tika apspriestas da...
Skatīt