Svētki MAIZĪTEI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stacijā “Maizes ceptuve” Stacijā “Pie kukulīša” Stacijā “Skanošais plācenis” “Sajūtu stacijā”   “Maizītes gudrības telpā”   Pēc labi padarīta darba visi pulcējās Saimnieces “virtuvē”, lai kopīgi turpinātu svinēt svētkus MAIZĪTEI!
Skatīt

Sporta skolotāju metodiskā diena

Šodien, 20. oktobrī Talsu PII "Sprīdītis" metodiskajā dienā kopā sanāca pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāji, lai dalītos savā pieredzē. Pedagogiem bija iespēja piedalīties fiziskās izglītības un veselības rotaļnodarbībā 6 - 7 g. v. izglītojamo grupā "Pelītes". Pieredzē dalījās sporta skolotāji Kristīne un Edgars. Talsu PII "Sprīdītis" fizioterapeite Malda Freivalde vadīja praktikumu "Pirmsskolas vecuma bērnu balsta - kustību aparāta traucējumi, to korekcija fiziskās izglītības un veselības nodarbībās". Skolotājiem bija iespēja pašiem apgūt un izmēģināt ieteicamos stājas trauc...
Skatīt

Karjeras nedēļas pasākums “Es būšu…”

Šodien, 12. oktobrī Talsu PII "Sprīdītis" 6 - 7 g. v. izglītojamo grupas "Vāverēni" un "Pelītes" bērni kopā ar  pedagogiem piedalījās Karjeras nedēļas pasākuma "Es būšu..." Talsu kinoteātrī. Karjeras nedēļā bērniem tiek dota plašāka iespēja ieskatīties profesiju pasaulē. Katra pirmsskolas izglītības iestāde ar bērnu priekšnesumu prezentēja kādu no izvēlētajām profesijām. Mēs bijām čaklie maizes cepēji - maiznieki    
Skatīt

Mācību procesa dažādošana Talsu PII “Sprīdītis”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pirmsskolas vecums ir ļoti nozīmīgs periods bērna attīstībā. Katram bērnam ir savs individuāls attīstības temps, kas atkarīgs no dažādiem faktoriem. Pirmsskolas izglītības procesā bērns iepazīst apkārtējo pasauli, attīstās fiziski, emocionāli un garīgi, apgūst jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, komunicē ar vienaudžiem un pieaugušajiem, tā veidojot savu attieksmi pret apkārtējo pasauli. Pirmsskolas skolotāja un logopēda pienākums šo procesu organizēt tā, lai tas būtu interesants, jēgpilns, motivēts, atbilstošs bērna vajadzībām un interesēm. Bērns attīstās aktīvā darbībā. Ja vide ir attīstoša...
Skatīt