Sporta skolotāju metodiskā diena

Šodien, 20. oktobrī Talsu PII "Sprīdītis" metodiskajā dienā kopā sanāca pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāji, lai dalītos savā pieredzē. Pedagogiem bija iespēja piedalīties fiziskās izglītības un veselības rotaļnodarbībā 6 - 7 g. v. izglītojamo grupā "Pelītes". Pieredzē dalījās sporta skolotāji Kristīne un Edgars. Talsu PII "Sprīdītis" fizioterapeite Malda Freivalde vadīja praktikumu "Pirmsskolas vecuma bērnu balsta - kustību aparāta traucējumi, to korekcija fiziskās izglītības un veselības nodarbībās". Skolotājiem bija iespēja pašiem apgūt un izmēģināt ieteicamos stājas trauc...
Skatīt