Tā draudzējās „ Vāverēni”!

22
       Jau atkal daba ar mums izspēlējusi jokus! Lai arī ierasts februāri redzēt sniega kupenām baltu un izjust sala adatiņas durstamies degungalā, šogad, ziemas mēnesim labpaticies priecāties par zīlīšu un zvirbulēnu skanīgajām balsīm, vērot no zemes spraucošos sniegpulkstenīšu asnus, ielūkoties sniega rozes dzirkstošajās acīs un ieklausīties raudošo lietus lāsīšu stāstā par zaudētajām sniegpārsliņu kleitām. Savukārt, mēs, Vāverēni, šai pavasarigajā februāra otrajā nedēļā svinējām svētkus draudzībai. Vispirms, meklējām atbildes uz jautājumiem, kas ir draudzība un ko nozīmē būt īstam drauga...
Skatīt

Pareiza stāja- būtisks veselības rādītājs

kursi1
2016.gada 23.februārī Talsu PII "Sprīdītis" organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu- kursus "Bērnu motorās attīstības pamatprincipi. Stājas traucējumu korekcijas nozīme bērnu vispārējā attīstībā". Kursos atspoguļotās tēmas ir īpaši aktuālas, jo aptuveni 71% bērnu tiek diagnosticēti stājas traucējumi. Iestādes fizioterapeite Malda Freivalde iepazīstināja kursu dalībniekus gan ar  jaunākajiem pētījumiem par bērnu stājas traucējumiem, gan uzskatāmi demonstrēja kā pedagogi var novērtēt bērna balsta un kustību aparātu, veikt dažādus korekcijas vingrojumus. Sporta sk...
Skatīt

Pirmsskolas mūzikas skolotājas tiekas ziemas “Ideju tirdziņā” Talsu PII “Sprīdītis”

Talsu PII “Sprīdītis” 29. janvārī uz metodisko apvienību “Ideju tirdziņš” kopā sanāca Talsu, Dundagas, Rojas, Ventspils un Tukuma novadu pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotājas. Metodisko apvienību vadīja pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Baiba Brice. Ciemiņus ar muzikālu sveicienu sveica mūsu izglītības iestādes bērnu ansamblis. Kopā ar bērniem muzicēja arī mūzikas skolotājas Laura Krasucka un Marika Gavrona. Pieredzes apmaiņas seminārā pirmsskolas mūzikas skolotājas dalījās ar savā pieredzē, pastāstot, izdziedot un izdejojot savas radošās idejas! Tal...
Skatīt