Pareiza stāja- būtisks veselības rādītājs

kursi1
2016.gada 23.februārī Talsu PII "Sprīdītis" organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu- kursus "Bērnu motorās attīstības pamatprincipi. Stājas traucējumu korekcijas nozīme bērnu vispārējā attīstībā". Kursos atspoguļotās tēmas ir īpaši aktuālas, jo aptuveni 71% bērnu tiek diagnosticēti stājas traucējumi. Iestādes fizioterapeite Malda Freivalde iepazīstināja kursu dalībniekus gan ar  jaunākajiem pētījumiem par bērnu stājas traucējumiem, gan uzskatāmi demonstrēja kā pedagogi var novērtēt bērna balsta un kustību aparātu, veikt dažādus korekcijas vingrojumus. Sporta sk...
Skatīt