3 – 4 g. v. izglītojamo grupa “Bitītes”

Noformējums bez nosaukuma (17)

Tu biji tik maza, bet darbiņš ir liels. No tevis tik daudz varu – mācīties!

PERSONĀLS:

Pirmsskolas skolotājas - Daiga Vizbele un Lienīte Šprunka

Pirmsskolas skolotāju palīgs - Sarmīte Smilgaine

Mūzikas skolotāja - Elizabete Vizuma

Sporta skolotāja – Dārta Logina