1,5 – 2 g. v. izglītojamo grupa “Saulītes”

Noformējums bez nosaukuma (16)

 

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokam, ziedam palīdz plaukt,
Bērnam palīdz lielam augt.

PERSONĀLS:

  • Pirmsskolas skolotājas – Monta Ose un  Edīte Brože

  • Pirmsskolas skolotāju palīgs -Monta Alsberga

  • Mūzikas skolotāja  - Elizabete Vizuma

  • Sporta skolotāja - Dārta Logina