6 – 7 g. v. izglītojamo grupa “Pūcītes”

Noformējums bez nosaukuma (11)

 

Zem apaļas saules,

Apaļa bērza

Apaļā dobumā

Apaļas pūcītes sēž…

Apaļas domas domā, 

Apaļas dziesmiņas dzied!

Laikam apaļi brīnumi būs!

PERSONĀLS:

  • Pirmsskolas skolotājas  – Ligita Blumbaha un Jana Pavloviča

  • Pirmsskolas skolotāju palīgs - Eva Pipare

  • Mūzikas skolotāja - Grēta Grantiņa

  • Sporta skolotāja – Sandris Lagzdiņš

  • Logopēds  – Anita Klauberga